👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter med Sagomattan

Skapad 2021-09-30 10:07 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Svenska Bild
Vi tittar på film, illustrerar, dramatiserar och skriver berättelser utifrån tydlig mall.

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • Att formulera dig i tal och skrift.
 • Att anpassa språket till syftet.

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Berätta och skriva en saga. Din saga ska innehålla inledning, händelseförlopp och avslutning. 
 • Berätta sagor med stöd av bild och text.
 • Rita bilder och skriva text som passar ihop.

Begrepp vi kommer att diskutera och lära oss

 • Huvudperson
 • Händelse
 • Problem
 • Hjälpare
 • Lösning
 • Slut
 • Författare
 • Illustratör
 • Berättelse/berättande text
 • Saga

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • Utgå från sagans byggstenar - huvudperson, problem, hjälpare, lösning och slut - för att skriva, illustrera och berätta egna sagor.
 • Titta på serien sagomattan för att se hur de berättar och strukturerar sina sagor.
 • Rollspel
 • Göra gemensamma sagor med text och bild. 
 • Skriva egna sagor och rita bilder till dessa. 
 • Lyssna på sagor och prata om en sagas olika delar.
 • Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut.

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du får vara med och bestämma vad klassens och dina personliga sagor ska handla om.
 • Du kommer att få skriva och illustrera egna sagor.
 • Vi utgår från klassens intresse i diskussioner och samtal, samt i skapandet av vår gemensamma saga.

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Genom enskilt arbete, gruppövningar, rollspel och arbete i lärpar.
 • Genom samtal och diskussioner i både större och mindre grupp.
 • Genom att skriva och illustrera egna sagor utifrån Sagomattans struktur och uppbyggnad av en saga. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv Bl SvA
Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3 SvA

Avstämning A
Eleven prövar att skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
Eleven skriver text med enkel handling.
Avstämning C
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.