👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervju och textyp

Skapad 2021-09-30 10:35 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Intervjuer i klass Arbete med textyp med kopplong till stödord/nyckelord. Genomgående arbete med skrivregler i olika delar som används i sammanställningen av intervjuerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Förmågor

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg.

Olika funktioner för språkbehandling. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Intervjuer