👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

À plus! Chapitre 4-5

Skapad 2021-09-30 13:23 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
En planering som följer läromedlet À plus
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här temat lär vi oss vad några saker heter i klassrummet, några släktord och att presentera din familj. Vi lär oss också lite om klockan samt lite om Paris.

Innehåll

Chapitre 4-6

Du lär dig:

 • lite realia kring fransktalande länder
 • några sake i klassrummet
 • presentera en släkting: namn, bostad, ålder, något de gör
 • obestämd artikel: un, une, des
 • possessiva pronomen (min, mitt, mina): mon, ma, mes
 • Verbet être (att vara)
 • lite om klockan

Kom ihåg att det är viktigt att träna flera gånger utanför skolan. Hellre ofta och korta stunder än en lång stund dagen innan. Vi kommer träna på ord, göra övningar osv. Vi kommer att ha läxa till varje torsdag för att befästa dina kunskaper. 

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid men också v. 48 den 2 december med ett skriftligt prov, kap 4-5 (bland annat glosor som vi har prickat för på s. 143-144).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6