👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Rörelse 7A2

Skapad 2021-09-30 13:36 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 7 – 9 Fysik
Jorden och månen, människor och djur, bilar och båtar- allting rör sig i förhållande till varandra. Precis hur det går till har människan funderat på och undersökt i alla tider. I drygt 300 år har vi kunnat beskriva och förklara att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse. Det var engelsmannen Isac Newton som kom på det. På slutet av 1600-talet presenterade han sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter i boken Principia. Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag.

Innehåll

Syfte

 • få förståelse för hur rörelser och krafter hänger ihop samt deras påverkan på våra liv

Konkretiserade mål 

 • förklara vad en kraft är
 • skilja på massa och tyngd
 • redogöra för enheten för kraft
 • förklara begreppen tyngdpunkt och stödyta
 • ge några exempel på friktion
 • redogöra för begreppen likformig och olikformig rörelse
 • kunna enheterna för hastighet (fart)
 • räkna ut väg, hastighet och tid för olika likformiga rörelser
 • veta vad medelhastighet innebär
 • förklara begreppen tyngdpunkt och stödyta

Bedömningen kommer att ske i form av:

 • skriftligt prov
 • praktisk arbete
 • dokumentation

Begrepp

kraft, newton, massa, gravitationskraft, likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje, stödyta, luftmotstånd, vakuum, fritt fall, tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft

Planering

 

Vecka Ämne Arbetsområde Måndag Fredag
39 Fysik Kraft och Rörelse Kraft, massa och tyngd Friktion
40 Fysik Kraft och Rörelse Tyngdpunkt, stödyta och lodlinje Rörelse och hastighet
41 Fysik Kraft och Rörelse Fritt fall Fritt fall
42 Fysik Kraft och Rörelse Tröghet Tröghet
43 Fysik Kraft och Rörelse Repetition PROV
44     Höstlov Höstlov

 

Uppgifter

 • Prov Kraft och Rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9