👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Edward Tulanes fantastiska resa

Skapad 2021-09-30 13:42 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 Bild Svenska
"Att läsa är att resa". Lyssna till högläsning och följ med Edward på hans fantastiska resa!

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få lyssna till boken "Edward Tulanes fantastiska resa" av Kate DiCamillo. Vid varje lästillfälle kommer du att få delta i samtal och använda olika läsförståelsestrategier samt göra uppgifter kopplade till bokens innehåll.

Konkreta mål:

Du ska visa att du kan:

 • samtala om textens innehåll och dess budskap
 • göra skrivuppgifter kopplade till texten
 • framställa egna bilder
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda läsförståelsestrategier
 • återge innehållet i texten
 • resonera kring budskap i texten
 • framställa berättande bilder

Undervisning:

Du kommer att få lyssna till boken "Edward Tulanes fantastiska resa" av Kate DiCamillo. Vid varje lästillfälle kommer du att få delta i samtal och använda olika läsförståelsestrategier samt göra uppgifter kopplade till bokens innehåll.  Under resans gång upptäcker Edward att han har olika känslor. Vi kommer utifrån det som Edward upplever tala om känslor och olika upplevelser som fått oss att känna samma känslor som Edward.  Under resans gång upptäcker Edward att han har olika känslor. Vi kommer utifrån det som Edward upplever tala om känslor och olika upplevelser som fått oss att känna samma känslor som Edward. Vi kommer lyssna till Anders och Puttes känsliga bitar och se små korta filmer om känslor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1