👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läslyftet

Skapad 2021-09-30 13:57 i Lekholmens förskola Kristianstad
Förskola
Så här arbetar vi med läslyftet.

Innehåll

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska lära sig att lyssna och kommunicera med andra. Väcka ett intresse för, böcker, bilder och bokstäver.

Mål

 • Barnen ska kunna ta en enkel instruktion
 • känna igen sin begynnelsebokstav och sitt namn
 • att använda ord i samspel med andra
 • väcka barnens intresse för böcker

Hur ska vi arbeta?

 • gå ofta på förskolans bibliotek
 • läsa mycket böcker
 • uppmärksamma barnen på deras bokstäver och namn
 • hjälpa dem att sätta ord på det de vill säga
 • använda oss av polyglutt

Dokumentation

 • genom att filma, observationer, ta bilder
 • återkommande reflektioner i arbetslaget
 • sätter upp deras alster på väggarna
 • dokumenterar på lärloggen

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18