👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra kompis

Skapad 2021-09-30 15:08 i Österängs förskola Kristianstad
Förskola
Kanin och Igelkott visar hur man ska göra för att vara en bra kompis. Vi läser böcker, spelar teater och samtalar om hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas på Traktorn.

Innehåll

Syfte: 

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

 

Konkreta mål:

- Alla barn ska känna till vår egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. (Den finns uppsatt på en vägg i lekrummet samt digitalt på en Ipad.)

- Alla barn ska förstå begreppen att vänta på sin tur, dela med sig, samarbeta.

- Alla barn ska få en förståelse för att andra barn kan bli ledsna om de inte får vara med och att det är bra om man bjuder in fler kompisar till lek.

 

Undervisning

- teater med Kanin och Igelkott

- samtal, tankar och funderingar tillsammans i olika gruppkonstellationer

- läsa böckerna med Kanin och Igelkott

- dokumentera barnens plan mot diskriminering och kränkande behandling både på väggen och digitalt i Book creator

- lek med olika kompisar för att skapa nya relationer

-

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18