👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortera med sopsamlarmonster

Skapad 2021-09-30 15:32 i Veingegatans förskola Helsingborg
Förskola
Genom att använda sopsamlarmonsterna Kompostina och Pappis, kan vi göra barnen medvetna kring hur de kan påverka den hållbara utvecklingen och på lång sikt vår planet.

Innehåll

Att arbeta med hållbar utveckling genom att källsortera

På Snigelberget kommer vi att börja arbeta med de utvalda sopsamlarmonstrena Kompostina och Pappis. Kompostina älskar kompost, det vill säga matrester och matsvinn. Pappis tar hand om alla pappersförpackningar eftersom han både tycker om dem och samlar på dem. Det finns flera sopsamlarmonster men vi har valt att fokusera till dessa två till att börja med då de är mest relevanta för barnen i vardagen hos oss. 

Material

Vi kommer att utgå ifrån ett färdigt material från Hässleholm kommun, där det finns både filmer som visar processen kring vad som händer med avfallet, läsmaterial (liknande sagor) och lärarhandledning till materialet. Utöver detta har vi gjort QR-koder till filmerna som finns i våra lärmiljöer bredvid sopornas kärl. 

Hur kommer vi att arbeta med det i praktiken? 

Till att börja med har vi valt att synliggöra Pappis och Kompostina i våra lärmiljöer genom att fästa bilder på dem till deras tillhörande sopkärl. Sedan har vi börjat samtala kring vilka de är och vad de gillar. 

Vi kommer att undervisa genom att använda oss utav att dela in barnen i mindre grupper för att succesivt introducera och samtala om vardera sopmonster. Detta kommer vi att göra genom att läsa "sagorna" kring vardera sopmonster, och titta på filmerna som finns kring varje avfall. Sedan kommer vi att samtala med barnen kring det som uppkommer. 

Efter vi introducerat sopmonstren kommer vi att fortsätta prata med barnen om sopmonstrena vid tillfällen som uppkommer, exempelvis vid frukt och lunch situationen samt när vi slänger våra sopor i soprummet. Vi kommer även uppmuntra barnen till att använda QR-koderna för att själva titta på kretsloppet kring vardera sopor (Matavfall och pappkartonger). 

Koppling till läroplanen

LPFÖ18: Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper och hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. Samt ta tillvara på barns nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.