👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation med Alfa-Beta

Skapad 2021-09-30 17:48 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Språk och kommunikation,, att erövra språkets magiska värld.
Förskola
Språk och kommunikation är viktiga redskap som vi tillsammans behöver främja och utveckla hos barnen vid alla situationer och möten under hela barnets dag på förskolan. I skrift, tal, berättelser, och i vardagens samtal skapar vi möjligheter att utveckla och bemästra nya kunskaper och begrepp som ger barnen färdigheter för ett livslångt lärande.

Innehåll

Mål och syfte

Målet med att arbeta med språk och kommunikation är att med oss vuxna och tillsammans med andra barn utveckla sin egen ordförståelse och utöka sitt ordförråd. Att genom lek, kreativitet, spel, vardagssamtal, diskussioner och sagostunder lär vi barnen att reflektera och utvecklas varje dag. 

Syfte är att vi vill stärka barnens språkkunskap och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel med andra. 

Genomförande

- Genom att på ett lustfyllt och lekfullt sätt stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp i deras vardag hos oss på  Delfinen.

-Vi uppmuntrar barnen att diskutera, föra dialoger och samtal med kamrater och med oss vuxna för att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig i de sammanhang barnen möter varje dag.

-Vi sjunger och arbetar med språklekar i olika former rim och ramsor och läsgrupper.

-Vi arbetar med bokstäver och utmanar barnen i deras skriftspråk   

-Vi arbetar med språk och kommunikation genom att använda våra digitala verktyg 

-Vi lär oss tecken som vi har användning för i vår vardag på Snäckbacken


Dokumentation

Vi dokumenterar barnens nyvunna kunskaper via veckoinformation samt i barnens lär loggar och dokumentation på Delfinen. 

 •  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18