👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga svenska IM (kort skolbakgrund)

Skapad 2021-10-01 08:27 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Grundskola F Svenska som andraspråk
Observationspunkter Läsa och Skriva för elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund

Matriser

SvA
Bygga Svenska STEG 1

LÄSA OCH SKRIVA
Eleven är bekant med läsriktningen
Eleven kopplar symbol till ljud och ljud till symbol i det svenska alfabetet
Eleven identifierar det första ljudet i bekanta ord
Eleven identifierar var i ordet ljudet eller bokstaven finns: början, mitten, slutet
Eleven ljudar samman ljud, till exempel s-o-l
Eleven delar upp ord i ljud
Eleven klarar enkel fonemaddition och -subtraktion, till exempel h + öra = höra, höra - a = hör
Eleven kan namnen på bokstäverna i det svenska alfabetet

LÄSA (AVKODA OCH FÖRSTÅ)
Eleven känner igen sitt eget namn som ordbild
Eleven känner igen korta bekanta ord som ordbilder
Eleven ljudar ihop korta ljudenligt stavade ord som är bekanta
Eleven klarar ortografisk helordsläsning av bekanta ord, det vill säga läser bekanta ord som helheter
Eleven tolkar vanliga bilder, skyltar och symboler
Eleven har automatiserat sin avkodning och läser enkla texter
Eleven kan läsa och hitta information i anpassade texter
Eleven är bekant med skillnaden mellan och betydelsen av stor och liten bokstav
Eleven tolkar betydelsen av vanliga skiljetecken, till exempel punkt och frågetecken
Eleven är bekant med att olika grafiska markeringar påverkar betydelsen, till exempel fet stil och kursiv

SKRIVA (PÅ DIGITALT VERKTYG OCH FÖR HAND)
Eleven kan skriva sitt eget namn
Eleven kan skriva korta, ljudenligt stavade eller bekanta ord
Eleven visar att hon eller han vet var ord börjar och slutar genom att avgränsa orden
Eleven kan kopiera ord och korta meningar
Eleven skriver självständigt kortare ord, meningar och meddelanden, till exempel enkla sms
Eleven skriver en mycket enkel text efter en modell, till exempel om sig själv eller något klassen har arbetat med
Eleven skriver självständigt enkla meningar med subjekt och verb
Eleven använder i viss mån stor och liten bokstav korrekt
Eleven använder i viss mån vanliga skiljetecken såsom punkt och frågetecken