👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken HT21

Skapad 2021-10-01 08:33 i Da Vinciskolan Ale
Ett nedslag i en epok i litteraturhistorien
Grundskola 7 Svenska
Under hösten kommer vi att lära oss lite om de gamla grekerna, om deras berättelser och vad de handlade om. Ni har redan haft en presentation om en grekisk gud, och hela området avslutas med ett prov v.41.

Innehåll

I slutet av arbetet kan du:

Beskriva begreppen:

Lyrik

Dramatik

Epik

Muntligt berättande

Myter

Komedi

Tragedi

Budskap

Kultur

Akilleshäl

Trojansk häst

Hybris

Vers

 

Faktakunskaper

 • När är antiken ungefär?
 • Vad betyder ordet "antik"?
 • Vad utmärker tiden, dvs. vad är typiskt för antiken? Vilket land var centrum i Europa? Religion? Vetenskap? Människosyn?
 • Hur spreds skönlitteraturen (berättandet)? Vilka genrer var populära?
 • Vad är epik, lyrik och dramatik?
 • Ge exempel på författare och berättelser!
 • På vilket sätt hänger berättelserna ihop med vad som hände i övrigt under den här tiden?

Material: Läroboken Portal (s.164-165+158), texthäfte, anteckningar och filmer.

Anikens litteratur

Kung Oidipus: Området inleddes med att ni läste berättelsen om kung Oidipus.

Antiken som epok: Vi kollar på en kort film om antiken: Svenska förklarad : Litteraturepoken antiken (sliplay.se) Vi arbetar också med epken utifrån Portal-boken.

Den Trojanska hästen: Vi läser historien om den Trojanska hästen. Utifrån texten diskuterar vi möjliga budskap tillsammans.

Textens mål är att:

- skildra hur det Trojanska kriget slutade

- berätta historien om den trojanska hästen

- presentera några övergripande fakta om det trojanska kriget och grekisk mytologi

- öva på att hitta budskap i texter

Odyssén: Vi läser gemensamt en sammanfattning av Odyssén och diskuterar möjliga budskap i texten. Vi ser filmen "Odysseus äventyr" och arbetar med frågorna: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5335

Filmen och textens mål är att:

- skildra Odysseus äventyr i samband med hemresan till Ithaka

- berätta historien om Cyklopen

- berätta historien om Kirke

- skildra vad som hände vid Odysseus hemkomst

- presentera några övergripande fakta om Odysseus och grekisk mytologi

Diskussionsfråga: Odysséen handlar om att komma hem men att också stöta på hinder längs vägen. Var har Odysseus varit? Till vilka ska han hem? Kan ni ge något exempel på hinder han stöter på längs vägen? Håller ni med om att det kanske är bättre att inte veta vilka hinder man kommer att stöta på i livet, att inte kunna förutse allt? ”Livet ses som ett stort äventyr. Spänningen ligger i att inte veta.” Diskutera!

 

Förmågor

Resonera kring varför man skrev om just de saker man skrev om under antiken.

Resonera kring varför teatern/dramatiken växte sig så stor under just antiken.

Resonera kring budskap i de texter vi läst (Den Trojanska hästen, Odysséen, Kung Oidipus).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Antiken

>>
>>
>>
>>
Elevens visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) om budskap i olika verk som är
tydligt framträdande
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda
Eleven kan med kopplingar till verkets upphovsman föra resonemang som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven drar slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dessa slutsatser är
till viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
väl underbyggda