👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Lego utmaning

Skapad 2021-10-01 09:54 i Burströmska förskola Luleå Kommun BUF
Vi har valt att ha åtta lådor med smålego på vår avdelning. I lådan ligger de bitar som behövs för att bygga ihop en byggsats, inga fler bitar. Där ligger också en ritning. Varför gör vi detta?
Förskola
Alfons har byggt Lego, kan du bygga likadant? En ser Alfons bygge och beskriver det. Dom andra bygger efter beskrivningen.

Innehåll

syfte

barnen lär sig olika begrepp färg, form , mönster, antal och tränar på lägesord. Vi ska ha samtalet i fokus och använda de rätta begreppen.

målkriterier

Att ha roligt och lära sig tillsammans

skapa kunskaper om matematiska begrepp

aktivitet

Dom får träna på att beskriva och kommunicera, träna på olika former som de sedan får sortera, klassificera, räkna och jämföra.

Barnen utvecklar genom detta även sitt språk och lär sig olika begrepp, samtidigt som de har roligt tillsammans och stärker ” vi” känslan i gruppen.

hur kan man sortera utifrån färg, form och storlek?
hur ser formerna ut?

på, under,bredvid?

 

uppföljning

vi dokumenterar vårt arbete med iPad och reflekterar tillsammans med barnen

reflektionsfrågor

vad gjorde vi med legot?

tyckte ni något var svårt/lätt att bygga/beskriva?

hur hade vi kunnat göra det annorlunda?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18