👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi - till vilket pris?

Skapad 2021-10-01 13:51 i Tuna skola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Fysik
Vilka likheter och skillnader finns det mellan Hedenhös och våra liv? Redan stenåldersfamiljen Hedenhös var beroende av energi för att överleva. Tack vare insamlad ved från träd och buskar i närheten, fick de eld till att värma huset och laga sin mat. Dagens moderna människor är helt beroende av energi, men vi använder allt oftare andra energikällor än ved. Olja, som räknas som den viktigaste energikällan, kallas ibland för det svarta guldet. Men det finns stora problem med dagens energikällor. För samtidigt som kol, olja och kärnkraft är livsviktiga för att vi ska få ljus och värme i våra hem, kan de så kallade fossila bränslena orsaka hela mänsklighetens undergång.

Innehåll

 

Stora frågor:   Energi – till vilket pris?

Underfrågor:   Vilka likheter och skillnader finns det mellan Hedenhös och våra liv?

 

Arbetssätt:

Läroboken: jobba med texter och frågor.

Katederundervisning: Ge eleverna bra grundläggande kunskap.

Undersökande: Söka information i olika källor och filmer

Laborationer: Att lära sig genom att läsa en instruktion, utföra laborationen och skriva en rapport om laborationen.

 

Examination:

En debatt där eleverna får försvara och ifrågasätta olika energiformer och människors olika val.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9