👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar Förskola

Skapad 2021-10-01 14:11 i 040361 Förskolan Skorstenen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
From hösten 2021 ingår Råcksta förskolor i FoU-programmet Hållbar förskola.​ Det övergripande målet för programmet är att ge svar på frågor som:​ Vad kan utbildning för hållbar utveckling innebära i förskolan, och hur kan man arbeta för att hållbarhetsperspektiv ska genomsyra verksamheten? ​ För att åstadkomma ett hållbart samhälle – vilken kunskap behöver börja byggas redan i förskolan, och hur kan det göras?​

Innehåll

På Råcksta förskolor har vi valt att starta upp i begreppen: Hållbarhet, inkludering och delaktighet. 

"Råcksta förskolans ledord demokrati, kvalitet, kompetens, delaktighet och ansvar. Barnen ska lämna förskoletiden fyllda med finna minnen och en tro på sig själva som kompetenta medborgare med möjlighet att påverka och förändra".

(Verksamhetsplan 2021, Råcksta Förskolor/Hässelby-Vällingby SDF/Stockholms Stad)

Fokus är på hållbarhet i det demokratiska arbetet, vikten av alla barns rätt att känna att de räcker till och får lyckas, vilket vi ser som centralt för att de ska vilja delta i förskolans verksamhet och i samhället. Barn har rätt att få komma till tals för att ge sitt perspektiv och då behövs kommunikation och möjligheten att uttrycka sig, samt att det finns en mottagare som lyssnar på vad barnen uttrycker.

Råcksta förskolor har valt att arbeta utifrån följande frågeställningar kommande verksamhetsår:

Hur arbetar vi för att göra läsning och språkande tillgängligt och intressant för alla barn och varje barn?

Hur bidrar läsning, språk och kommunikation till en hållbar utveckling för alla barn i förskolan och i samhället? 

Hur utvecklar vi oss pedagoger för att göra läsning, språk och kommunikation tillgängligt och till en del av socialt hållbar utveckling?

Hur gör vi alla-vuxna och barn- delaktiga i arbetet?