👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v 34-42

Skapad 2021-10-01 14:19 i Ede skola Hudiksvall
Grundskola F Svenska

Innehåll

Planering svenska v 34-42

 

När                         Vad                            Hur

 

v 34-40

Argumenterande texter 

Vi jobbar i boken Svenska direkt 8 (s. 10-29). Vi läser och diskuterar innehållet i olika debattartiklar, går igenom retorikens tre delar (Logos, Pathos och Ethos). Därefter avslutar vi med att skriva en egen debattartikel.

   

40-42

Förbereda och genomföra ett tal.

Du kommer utgå från din debattartikel när du förbereder ditt tal. Debattartikeln får du bearbeta och göra ändringar i så att den fungerar som ett argumenterande tal.

   
         
         
         

Matriser

Sv
Muntlig presentation - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
  • Sv  E 9
Jag har en kortfattad inledning, innehåll och avslutning. Presentationen följer ganska väl en röd tråd.
Jag har en tydlig inledning, innehåll och en tydlig avslutning. Presentationen följer en röd tråd.
Jag har en inledning som skapar intresse för presentationen, ett fylligt innehåll och en avslutning som sammanfattar.
Anpassning av språk
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Sv  E 9
Jag presenterar mitt arbete så att åhörarna förstår ganska bra.
Jag presenterar mitt arbete så att åhörarna förstår bra. Jag använder oftast mitt eget språk och förklarar vissa svåra ord.
Jag presenterar mitt arbete på ett intresseväckande sätt så att åhörarna förstår mycket bra. Jag anpassar mig till åhörarna, använder mitt eget språk och förklarar svåra ord.
Förstärka och levandegöra
  • Sv  E 9
Jag visar t ex bild, film eller musik som ganska bra hör ihop med min presentation.
Jag visar t ex bild, film eller musik som väl hör ihop med min presentation.
Jag visar t ex bild, film eller musik som väl hör ihop med min presentation. De visas på lämpliga ställen som gör att presentationen blir tydligare och fångar åhörarnas intresse.
Röst
  • Sv  E 9
Jag talar oftast starkt, tydligt och långsamt under presentationen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen
Jag talar riktigt starkt, tydligt och långsamt under presentationen. Jag ändrar ibland tonhöjd och tempo när jag pratar.
Blick
  • Sv  E 9
Jag tittar ibland upp på klassen.
Jag tittar ofta upp på klassen.
Jag tittar ofta upp på klassen och flyttar blicken mellan olika personer.
Kroppsspråk
  • Sv  E 9
Jag använder mitt kroppsspråk och har oftast kontroll över mina kroppsrörelser.
Jag använder mitt kroppsspråk och har kontroll över mina kroppsrörelser. Jag använder ibland händer och kropp för att förklara.
Jag använder mitt kroppsspråk och har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser. Jag använder händer och kropp för att visa, förklara och förstärka innehållet. Kroppsspråk och tal hänger ihop.

Sv
Argumenterande text

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Tes, argument och motargument.
Diskussionen är enkel och din åsikt är otydlig.
Diskussionen är enkel men din åsikt framgår. Tesen stöds till viss del av några argument. Försök att underbygga argumenten med fakta från olika källor görs.
Diskussionen är relativt väl utvecklad och din åsikt framgår tydligt. Du har flera argument som underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter, andra källor och till viss del utifrån kunskaper om omvärlden. Argumenten är relativt väl fungerande och hänsyn tas till motargument.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och din åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, andra texter samt kunskaper om omvärlden. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till motargument.
Struktur
Textbindning, styckeindelning, sambandsord, inledning och avslutning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare. Det finns en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck.
Meningsbyggnad
Du behöver träna mer på hur du skall bygga upp dina meningar på ett fungerande sätt.
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du behöver vara mer noga med hur du stavar och hur du använder skiljetecken.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning och
Källhänvisning
Källhänvisning saknas eller är inte fullständig.
Källhänvisningen ger information om var informationen kommer ifrån. Källhänvisning i den löpande texten saknas eller är ofullständig.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån och infogas på ett relativt väl fungerande sätt i den löpande texten.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån samt infogas på ett väl fungerande sätt i den löpande texten.
Sammanvägd bedömning
Texten behöver bearbetas ytterligare för att kunna anses som godkänd för uppgiften.
Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text.
Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Texten fungerar väl som en argumenterande text.