👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2021-10-01 15:49 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Filosofi
Etikmomentet

Matriser

Fio
Filosofi 1 SAS19b Etikmomentet

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Redogör
Eleven redogör översiktligt för någon fråga och teorier som gäller värdefilosofi.
Eleven redogör utförligt för någon fråga och teorier som gäller värdefilosofi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för någon fråga och teori som gäller värdefilosofi.
Ny aspekt
Diskuterar och jämför
Eleven diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, värdefilosofi
Eleven diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Ny aspekt
Använder begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Ny aspekt
Identifiera, analysera och förklara
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av någon fråga och teorier som gäller värdefilosofi. Elevens analys leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av någon fråga och teorier som gäller värdefilosofi. Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet.
Ny aspekt
Självständighet i förhållande till källor.
Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Ny aspekt
Ställa frågor och upptäcka nya frågor
Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ny aspekt
Ta ställning och värdera
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen
Ny aspekt
Argumentation
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.