👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och huvudräkning kap 1 Alfa

Skapad 2021-10-01 15:54 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Siffror och tal, addition och subtraktion, division med huvudräkning och multiplikation och division.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Provets struktur: Fråga 1-7 - skriv ditt svar. Fråga 8 - 14 - visa hur du har räknat.

Når delar av målet
Når målet
Begrepp, uppg 1
Skriv med siffror talet "tvåtusen etthundratjugofyra".
Problemlösning, uppg. 2
180 - 90 =
Begrepp, uppg. 3
Vilket av talen nedan är en differens? 12 + 9 =21 30 - 6 =14 5*6 = 30
Begrepp, uppg. 4
Vilket tal kommer närmast före 1500?
Begrepp, uppg. 5
Vilket tal pekar pilen på? Här ser du en tallinje framför dig.
Problemlösning, uppg. 6
Vilket tal är x om x + 18 = 29?
Begrepp, uppg. 7
Hur mycket är en tredjedel av 24 kronor?
Metod, kommunikation och resonemang, uppg. 8
258 + 49= Här ska du göra en uppställning.
Metod, kommunikation och resonemang, uppg. 9
645/5 = Här ska du räkna med minnessiffra i din division.
Problemlösning, kommunikation och resonemang, uppg. 10
Ett staket har 5 stolpar. Mellan de två yttersta stolparna är det 20 m. Hur långt är det mellan två stolpar, om alla avstånden är lika stora?
Begrepp, metod, kommunikation och resonemang, uppg. 11
Multiplicera talet 75 med 5. Subtrahera produkten med 185. Vilket tal får du då?
Problemlösning, metod, kommunikation och resonemang, uppg. 12
Sju ungdomar gick på bio en kväll. Biljetterna kostade 120 kr styck. Arvid betalade alla biljetterna med fem sedlar och fick tillbaka 10 kr. Vilka sedlar betalade Arvid med?
Problemlösning, metod, kommunikation och resonemang, uppg. 13
I en spargris finns det enkronor och femkronor, lika många av varje slag. Sammanlagt är mynten värda 726 kr. Hur många mynt har Elin av varje slag?
Problemlösning, metod, kommunikation och resonemang, uppg. 14
Du får veta att x + 97 = 185 - y. Vilket tal är y om x = 26?