👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur! v.41

Skapad 2021-10-01 16:38 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för djur och vi ska därför titta lite närmare på några djur, hur de ser ut och hur de låter.

Innehåll

Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barnen få en ökad förståelse kring?

  - En förståelse för hur de olika djuren låter

Förmågor: Vilka förmågor ska barnen utveckla?

  - Sin munmotorik 

I vilken aktivitet ska barnen få utforska/lära sig om detta?

  - Barnen ska med hjälp av olika kort på djur härma hur de låter. Korten ligger i en påse och vi turas om att dra ett kort och se vilket djur som finns på kortet. Barnet får sedan testa att låta som djuret och vi andra härmar. Sedan spelar vi djurmemory tillsammans. Alla barn drar ett kort med ett djur på och låter som djuret, här gäller det att lyssna på de andra och hitta den som låter lika som en själv. Lite klurigt men också kul!

Pedagogisk dialog – vilka frågor ska vi ställa innan, under och efter undervisningstillfället?

  • Tidigare erfarenheter, vilka frågor ska vi ställa som kopplar till barnens tidigare erfarenheter?  exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför?

- Vad tror ni att vi ska göra nu?

- Har ni hört något djur?

- Hur lät det?

- Vilket djur var det?

 

  • Under processen, vilka frågor ska vi ställa under utforskandet? exempel på fråga: vad förstår du så här långt, vad är det vi gör, vad är det som händer?

- Vilket djur fick du?

- Hur låter det?

- Hur ser det ut?

- Hör du någon som låter lika som ditt djur?

 

  • Utveckling, vilka frågor ska vi ställa för att fånga upp tillfälle? exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu, kan du se någon skillnad, har du lärt dig något?

- Hur var det att låta som djur?

- Hur känns det i munnen nu?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18