👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2021-10-01 19:14 i Ede skola Hudiksvall
Två fenomen som hör ihop
Grundskola 7 – 9 Fysik
Den elektriska energin till våra hus får i från vattenkraftstationer, vindkraftverk och kärnkraftverk etc. Men vad är elektricitet egentligen och vad har det med magneter att göra?

Innehåll

Elevdel

När du har läst området om Elektricitet och Magnetism ska du

 • veta vad elektrisk ström är
 • kunna förklara vad statisk elektricitet är
 • veta vad elektrisk spänning och strömstyrka är
 • kunna enheterna för ström och spänning
 • kunna förklara vad som menas med elektriska ledare, resistans och isolator
 • kunna rita ett enkelt kopplingsschema
 • känna till hur magneter påverkar varandra
 • veta hur en kompass fungerar
 • veta att elektriskström skapar magnetfält
 • kunna förklara skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet
 • vad som menas med induktion
 • veta vad en generator används till
 • veta vad en transformator är
 • veta varför man använder säkringar

Fakta omkring dessa områden kommer att finnas i Läromedlet Titano Fysik samt kompletterande stenciler.

Bedömning av dina kunskaper görs genom hur du:

- använder dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller

- planerar, genomför och dokumenterar undersökningar

- de skriftliga prov som genomförs efter att avsnittet avslutats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9