👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När jag inte hade nåt

Skapad 2021-10-01 20:05 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Ni ska under några veckor läsa och diskutera boken När jag inte hade nåt som är berättad av Ison Glasgow och skriven av Emil Arvidsson. Under läsningens gång kommer vi stanna och göra olika uppgifter, både skriftligt samt muntligt.

Innehåll

Arbetsområde 2:

Ison Glasgows  När jag inte hade nåt

Ni ska under några veckor läsa och diskutera boken När jag inte hade nåt som är berättad av Ison Glasgow och skriven av Emil Arvidsson. Under läsningens gång kommer vi stanna och göra olika uppgifter, både skriftligt samt muntligt. 

 

Examinationsuppgifter

  • Läsförståelse, både skriftliga och muntliga uppgifter.
  • Delta i boksamtal i mindre grupp.
  • Genomföra uppgiften “Min ambition” (redovisas muntligt inför klassen).
  • Kortare, skriftliga uppgifter som skrivs och lämnas in lektionstid.
  • Spela in ett “Vinterprat”.

 

Veckoplanering 


Vecka 40-41:
Vem är Ison Glasgow? Vi tittar på ett klipp där Ison berättar om sig själv och boken. Vi påbörjar läsningen och diskuterar det innehåll vi hittills fått ta del av. 


Vecka 42-43
Fortsätter med läsningen och genomför våra första boksamtal i grupper. Skriver reflektioner kring det vi läser. 


Vecka 44
HÖSTLOV


Vecka 45-46
Fortsätter med läsningen. Lyssnar också på Isons låt med samma titel. Vilka likheter och skillnader finns det mellan boken och låten? 


Vecka 47-48
Uppgiften “Min ambition” introduceras. Isons låt, med samma titel, analyseras. Vi tittar på hur ett tal struktureras och skriver våra tal med titel “Min ambition”. Redovisningen hålls i slutet av vecka 48. 


Vecka 49-50
Läser klart boken. Läxa vecka 50 är att lyssna på Ison Glasgows sommarprat som finns här: https://sverigesradio.se/avsnitt/116373 . Mer information kring detta kommer! 

 

I januari när vi ses igen kommer ni får spela in egna “Vinterprat”. Vi kommer härma upplägget i Isons sommarprat både gällande kronologi samt musikpauser. Mer information om detta kommer efter jullovet. 

 

Bedömningsmatris 

Svenska och Svenska som andraspråk

 

All bedömning sker utifrån Lgr-11 enligt följande: 

 


Förmågor från Lgr 11

E

C


Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften


Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 


Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.


Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften


Genom att göra enkla

sammanfattningar av olika 

texters innehåll med viss 

koppling till tidsaspekter, 

orsakssamband och andra 

texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade 

sammanfattningar av olika 

texters innehåll med 

relativt god koppling till 

tidsaspekter, 

orsakssamband och andra 

texter visar eleven god 

läsförståelse.

 

Genom att göra

välutvecklade 

sammanfattningar av olika 

texters innehåll med god 

koppling till tidsaspekter, 

orsakssamband och andra 

texter visar eleven mycket 

god läsförståelse.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften


Dessutom kan eleven

utifrån egna erfarenheter, 

olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.


Dessutom kan eleven

utifrån egna erfarenheter, 

olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor tolka och 

föra utvecklade och 

relativt väl underbyggda 

resonemang om budskap 

som är tydligt 

framträdande och 

budskap som kan läsas 

mellan raderna i olika 

verk.


Dessutom kan eleven 

utifrån egna erfarenheter, 

olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor tolka och 

föra välutvecklade och 

väl underbyggda 

resonemang om budskap 

som är tydligt 

framträdande och 

budskap som kan läsas 

mellan raderna eller är 

dolda i olika verk.


Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften


Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 


Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 


Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.