👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och funktioner Favoritmatematik kapitel 2 åk 9

Skapad 2021-10-03 15:49 i Österledskolan Halmstad
Baserad på Prio 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

I ämnet matematik fokuserar vi på fem förmågor. Dessa är:

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

  • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
  • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
  • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
  • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
  • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

 

Områdets mål och metoder

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa kunskaper gällande hur :

- tabeller, grafer och funktioner hör ihop

- man tolkar grafer

- formler och funktioner hänger samman

- man beräknar funktionsvärdet

- räta linjens ekvation är uppbyggd

- man ritar linjer i ett koordinatsystem

 

 

VARFÖR ska du lära dig detta?

 

·    - Så att du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och utveckla en förståelse för hur de hänger ihop.

·     - Genom att lära dig smarta strategier inom de olika räknesätten kan du enkelt lösa problem i din vardag eftersom du förstår och kan välja vilken metod du ska använda för att lösa problemet.

·     - När du resonerar dig fram till olika lösningar, med hjälp av både argument som endast fungerar på en specifik uppgift och som alltid fungerar, i nya situationer kommer detta att leda till att du på så sätt lättare kunna motivera varför du gjorde så och vilka slutsatser du drog

 

Viktiga begrepp

Formel 

Proportionalitet

Direkt proportionalitet

Omvänd proportionalitet

Funktioner

Värde

Variabel

Variabelvärde

 Funktionsvärde

Graf

Tabell

Koordinatsystem

x-axel 

y-axel                      

x-koordinat                

y-koordinat                 

Origo

Växande

Avtagande

Ekvation

Linjär

Punkt

Riktningskoefficient

Stigande

Fallande

Konstantterm

Räta linjens ekvation

 

Arbetssätt:

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. 
Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. 
Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer också oftast finnas val att antingen arbeta med mattebokens uppgifter och/eller arbeta med matteuppgifter på matteappen. 
Vi kommer också att arbeta med problemlösning, mha bland annat EPA-metoden. 
De flesta lektioner kommer avslutas med en exit ticket i form av veckokoll eller quizlet. 
Kapitlet avslutas med ett skriftligt prov.

 

  Material på studi.se

https://app.studi.se/l/forandringsfaktor

https://app.studi.se/l/procentenheter

https://app.studi.se/l/punktens-koordinater

https://app.studi.se/l/rata-linjens-graf

https://app.studi.se/l/konstanten-m

https://app.studi.se/l/linjens-lutning

https://app.studi.se/l/proportionell-forandring