👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral Samhällskunskap och Religion

Skapad 2021-10-03 17:45 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Höstens första SO-moment kommer handla om etik och moral och hur man på olika sätt kan avgöra om en handling är rätt eller fel. Förutom att titta på vad etik och moral innebär så kommer du att få resonera och argumentera utifrån din egen etiska kompass. Hur vet vi vad som är rätt och fel? Hur tar vi ställning till vad som är rätt och fel? Vilka konsekvenser får de val vi gör? Många frågor, minst lika många svar. I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i moraliska dilemman, etiska konflikter och frågor om vad som egentligen är gott och ont.

Innehåll

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Kursplanens syfte)

Kopplingar till läroplan

Religion, Lgr 11

Skolans mål är att du ska få;

       reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

       resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

       kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

       respekterar andra människors egenvärde,

       reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

       resonera och argumentera kring vardagliga moraliska frågeställningar och värderingar utifrån elevernas egna tankar och och föreställningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

 

Centralt innehåll

Konkretisering (vi ska lära oss om/att…)

       Vi kommer gå igenom och tala om skillnaderna mellan etik, moral och lag. 

       I samband med genomgångar så kommer vi samtala utifrån olika dilemman. Självklart kommer du också få resonera utifrån din egna etiska kompass.

       Under momentet ska vi också arbeta med begreppen ondska och godhet och olika förklaringar till varför vi pendlar mellan dessa i våra handlingar. I samband med det så ska vi också undersöka hur några religioner resonerar kring godhet och ondska.

 

Begrepp: 

·      Etik

·      Moral

·      Dygd

·      Synd

·      Empati

·      Egoism

·      Ondska

·      Godhet

·      Solidaritet

·      Värdering

·      Dilemma

·      Den gyllene regeln

 

Arbetssätt:

 Arbetet kommer ske både individuellt, i grupp och i helklass. Du kommer att få titta på filmer som rör ämnet, få se två olika Power Points men förklaringsmodeller och frågor.

När vi arbetat klar kommer du att få ett prov på ord och begrepp för att visa att du förstått dess innebörd och kan använda dem.