👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk åk 6 Almåsskolan ht 2021

Skapad 2021-10-03 17:22 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
I år 6 kommer vi framför allt lära oss hälsningsfraser, att presentera oss, familjeord, räkneord, färger, djur, veckodagar, månader mm.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
När du ska lära dig ett nytt språk handlar det mycket om att lära dig nya ord och fraser genom att lyssna på tydligt talat språk och läsa enkla texter. Vi kommer att öva muntligt och skriftligt genom enkla samtal, dialoger, meddelanden och korta texter. Du kommer även lära dig om länderna där språket talas.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • ord som till exempel familjeord, djur, färger, veckodagar, siffror med mera 
 • att ställa enkla frågor och svara
 • alfabetet, uttal och intonation
 • fakta om länder där språket talas
 • hur verb böjs efter person
 • bestämd artikel (der, das, die)
 • språkliga strategier

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • läsa och lyssna på texter och lära oss nya ord
 • arbeta med övningar i övningsbok/arbetsblad
 • skriva korta texter och dialoger
 • översätta meningar
 • muntliga övningar och dialoger
 • hörövningar
 • titta på film

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

 • Muntliga och skriftliga läxförhör
 • Skriva korta texter/dialoger
 • Muntliga uppgifter
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk åk 6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
F
E
C
A
SKRIVA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.