👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens utveckling och inriktningar 20F

Skapad 2021-10-03 17:58 i Ytterbyskolan Kungälv
Känna till kristendomens ursprung, centrala tankar och de största inriktningarna protestantism, katolicism och ortodoxa. Kunna jämföra de olika inriktningarna.
Grundskola 7 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om kristendomens historia, utvecklingen till olika inriktningar och om om dess roll i vårt moderna samhälle.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna följande:

- kristendomens spridning i världen genom historien
- kristendomens grundtankar dvs vad man tror på om man är kristen t ex treenigheten, gyllene regeln
- beskriva de tre inriktningarna katolicism, ortodoxi, protestantism utifrån: riter (sakrament), historia, ledare, gudstjänst, högtider
- jämföra de tre inriktningarna med varandra och kunna ange likheter och skillnader
- känna till hur kristendomen kom till Sverige och hur den utvecklats
 

Hur vi ska jobba med målen:

- genomgångar

- gruppuppgifter och diskussioner

- lärobok + film

 - enskilt arbete med frågor / centrala begrepp, jämförelser mellan de olika inriktningarna

 

Hur ska målen redovisas

 Skriftligt prov och lektionsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9