👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 8: Chapitre 1 - Le Projet 2021

Skapad 2021-10-03 17:51 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
"Il y a toujours un rêve qui veille." Paul Éluard

Innehåll

Chapitre 1 - Le Projet

I arbetet med kapitlet kommer du att lära dig:

 

  • Demonstrativa pronomen
  • Presens och passé composé av -ER verb
  • Tidsuttryck, datum och årtal. 
  • Presens och passé composé av de oregelbundna verben: être, avoir, aller, vouloir, pouvoir och faire 
  • Futurum med verbet aller
  • Possessiva pronomen
  • Genitiv med konstruktionen de
  • Prepositioner vid länder och städer
  • Textens ordförråd och fraser

 

 

BEDÖMNING

Delmomenten bedöms fortlöpande under arbetet med kapitlet. Ett skriftligt prov kommer på de olika delmomenten med bedömning i form av en lärandematris. Hör- respektive läsförståelse bedöms med separat planering och lärandematris. Likaså muntlig och skriftlig framställning av projektet om ett fransktalande land. 

Matriser

M2
Arc-en-ciel 8 Chapitre 1 Lärandematris

CHAPITRE 1 - Le Projet

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
A -ER verb
Infinitiv
A - ER verb
Presens
A -ER verb
Passé composé
B être, avoir, aller, pouvoir, vouloir och faire
Infinitiv
B être, avoir, aller, pouvoir, vouloir och faire
Presens
B Nya -er verb - infinitiv
enseigner commencer étudier garder
C Futurum med aller
Presens av aller + infinitiv
D Demonstrativa pronomen
Ce, cet, cette och ces
E Tidsuttryck
toujours hier le lendemain Tidsuttryck med demonstrativt pronomen: ce matin, cet hiver, cette année och ces jours..
F Tidspreposition vid årtal och datum
En + år Le + datum
G Prepositionen vid kontinenter, länder och städer
En , à, au eller aux
H Possessiva pronomen
mon, ma, mes ton, ta, tes son, sa, ses notre, notre, nos votre, votre, vos leur, leur, leurs
I Genitiv
Placering av det ägda först och ägaren efter de. Bestämd form av det ägda: le,la, l' eller les. Böjningarna de, de la, du och des framför ägaren.