👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete i närmiljö och globalt

Skapad 2021-10-03 18:35 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Den här pedagogiska planeringen samt matris beskriver hur eleverna kommer att arbeta i SO ämnena åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du kommer få lärdom om världen samt det samhälle vi lever i. Du kommer också få lära dig om en del av vår historia och FN:s funktion och betydelse. Du kommer att få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du kommer även att få möjlighet att fundera, diskutera och argumentera i olika sammanhang.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kommer att få arbeta med:

 • att analysera och undersöka hur människan påverkar naturen och omvärlden
 • hur man kan arbeta mot en hållbar utveckling
 • olika historiska händelser samt hur man vet och tar reda på att dessa händelser är sanna
 • hur det kommer sig att vi tycker att vissa saker är rätt och andra saker är fel
 • att fundera, diskutera och säga vad du tycker i frågor som rör närmiljön, Sverige och världen
 • att reflektera (fundera) över mänskliga rättigheter, över vad demokrati är och hur den fungerar i vårt samhället

 

 Vad och hur?

Vi ska analysera, kommunicera, förstå och använda begrepp. Vi ska använda våra kunskaper i SO för att granska information och ta ställning.

Du arbetar i grupp och individuellt. Du söker information, läser och skriver faktatexter, ser filmer samt deltar i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3