👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2021-2022

Skapad 2021-10-03 19:22 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

- Vi ska upprätta klassens trivselregler, läsa berättelser, se filmer och samtala om kamratskap och jämställdhet.

- Vi ska arbeta med demokratifrågor; vem bestämmer i klassrummet, i skolan och i Sverige.

- Vi ska regelbundet ha klassråd och elevråd.

- Vi ska samtala om alla människors lika värde, uppmärksamma FN-dagen och arbeta med barnkonventionen.

- Vi ska ta del av aktuella samhällsfrågor och titta på nyheter på ”Lilla aktuellt skola”.

- Vi ska titta på reklam och prata om dess budskap.

- Vi ska arbeta med ekonomi. Varför vi betalar skatt och vad de pengarna används till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6