👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse årskurs 6

Skapad 2021-10-03 18:51 i Vallonskolan Östhammar
Planering för arbete med läsförståelse i svenska
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Läsförståelse tränar vi varje vecka flertal gånger i många av skolans olika ämnen. Vi läser skönlitteratur, faktatexter både enskilt och gemensamt, vi läser instruktioner av olika slag. Men ibland jobbar vi speciellt med läsförståelse när vi har svenska.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tränar på läsförståelse i många av skolans olika ämnen. I svenskan läser vi en text och svarar sen skriftligt på frågor av varierande svårighetsgrad. Oftast gör ni detta individuellt men ibland bearbetar vi texterna tillsammans. Vi diskuterar också de olika texternas budskap i helklass. Vi kommer att arbeta med olika typer av texter, faktatexter, berättande texter, instruerande texter, argumenterande texter och mycket mer.

 

Vi kommer att utgå ifrån två böcker med olika texter:

¤ Läsförståelse B

¤ Zick zack - Läsrummet 

 

Vad som kommer att bedömas?

¤ Du bedöms i hur du hittar tydlig information i texten samt att du kan tolka och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

¤ Det bedöms hur du formulerar dina svar och hur tydliga de är att förstå. Din förmåga att delta i diskussioner i grupp och helklass och föra diskussioner framåt.

¤ Din bedömning kan du se i matrisen.

 

Hur du får visa vad du kan?

Du visar att du kan läsa en text.

Du visat att du kan jitta information på, mellan och bortom raderna genom att tolka ledtrådar och information när du läser.

Du svarar på frågor enskilt samt deltar i diskussioner om texterna i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse matris år 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa skönlitteratur med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Läsa sakprosatexter med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan läsa beskrivande och instruerande texter med flyt.
Du kan läsa beskrivande och instruerande texter med gott flyt.
Du kan läsa beskrivande och instruerande texter med mycket gott flyt.
Visar läsförståelse med sammanfattningar
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan göra enkla sammanfattningar av texters innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll.
Visar läsförståelse med kommentarer om centrala delar.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan kommenterar texten med viss koppling till sammanhanget.
Du kommenterar texten med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kommenterar texten med god koppling till sammanhanget.
tolkar och för resonemang om budskap.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan föra enkla resonemang om textens budskap.
Du kan föra utvecklade resonemang om textens budskap.
Du kan föra välutvecklade resonemang om textens budskap.
Beskariva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.