👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text 5A

Skapad 2021-10-03 19:19 i Rosendalsskolan Linköping
Lässtrategier och läsförståelse
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du skriver en återberättande text när du skriftligt berättar om händelser, du själv, eller någon annan varit med om. Tidningsartiklar och dagboksberättande är exempel på återberättande texter. En återberättande text är skriven i preteritum, händelserna återberättas i kronologisk ordning och du återger tal i direkt eller indirekt form. Texten kan innehålla både fakta och åsikter och det är viktigt att du förstår vad som är vad.

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer arbeta enligt cirkelmodellen med utgångspunkt från zickzack. 

Det betyder att du först kommer att få titta på olika typer av rubriker, ingresser och brödtexter för att sedan tillsammans i par prova på att skriva egna rubriker, ingresser och brödtexter. 

Vi kommer titta närmare på i vilken tidsform verben skrivs, att händelserna återberättas i kronologisk ordning, hur du återger tal i din brödtext, vilka sambandsord du använder för att få ett flyt i din text samt hur du avslutar texten. 

Arbete enligt cirkelmodellen innebär att du kommer bearbeta dina texter flera gånger, tillsammans och enskilt. Med bearbetning menas att du kommer skriva en text, ge och ta till dig respons och ändra texten vartefter du får respons. 

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen artikel, utan hjälp,  där du visar vad du lärt dig om språkliga drag, struktur och grammatik i en återberättande text. 

: Cirkelmodellen

 

Följande begrepp kommer vi använda i arbetsområdet: återberättande text, rubrik, alliteration, inledning, ingress, text, brödtext, verb, tidsform, preteritum, indirekt tal, direkt tal och sambandsord. 

Bedömningsformer:

 • Din lärare kommer bedöma din uppmärksamhet och aktivitet under lektionerna. 
 • Din lärare kommer bedöma din förmåga att ta till dig  språkliga drag och grammatik i återberättande texter. 
 • Din lärare kommer bedöma din förmåga att ge och ta emot respons på dina skrivna texter. 
 • Din lärare kommer bedöma din förmåga att bearbeta och ändra dina texter utifrån responsen du får. 
 • Din lärare kommer bedöma din förmåga att skriva en återberättande text i form av tidningsartikel. 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • Hur en återberättande text är uppbyggd, med rubrik, ingress och brödtext. 
 • Förstå att rubrikens syfte är att fånga läsarens intresse. 
 • Använda de språkliga drag som används i en återberättande text
 • Självständigt planera och skriva en återberättande text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text åk 5

Återberättande texter

Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Inte godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Du uppnår inte godtagbar nivå för bedömningen kring struktur.
Rubrik Uppbyggnaden går att följa. Någon styckeindelning finns. Några stycken inleds med tidsord.
Rubrik Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker. Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Stavning och skiljetecken
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Du uppnår inte godtagbar nivå för bedömningen kring stavning och skiljetecken.
Många ord stavas rätt. Stavfel finns men stavningen stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav används i viss utsträckning. Viss tempusvariation förekommer. Ändelser i preteritum saknas ibland: t ex träffa istället för träffade Enkla verb med viss variation.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt. Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Inledning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Du uppnår inte godtagbar nivå för bedömningen kring inledningen
Har en antydan till inledning. Några av frågorna vem, vad, var, när eller varför besvaras.
Har en relativt tydlig inledning som svarar på övervägande av frågorna vem, vad, var, när, varför?
Händelser och avslut
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  C 6
Du uppnår inte godtagbar nivå för bedömningen kring händelser och avslut.
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning. Innehållet ger till övervägande del information om händelserna. Har en antydan till avslut.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger relativt god information om det som hänt. Har en relativt tydlig avslutning som försöker sammanfatta texten.