👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuella behov av näring och energi, för åk 8, Vt 2022

Skapad 2021-10-03 21:32 i Centralskolan Sigtuna FSK/GR
Vi jobbar med tallriksmodellen, måltiderna och näringsämnena
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Vi alla har olika matvanor. Men hur ska vi äta? Hur äter en elitidrottare? En utövare av e-sport? Är man vegetarian, vegan eller har allergier, överkänslighet, etiska val, religion osv som gör att vi har individuella behov av anpassningar gällande kosten. Det här arbetsområdet handlar om att lära sig hur man kan anpassa en måltid och att resonera om denna utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska träna sitt tankesätt kring planering och genomförande av matlagning utifrån individuella behov och perspektiv som rör hälsa, ekonomi och miljö. Eleven ska också kunna reflektera över sina val och kunna beskriva sin arbetsprocess.

Arbetsprocess

Lektionerna inleds med en teoretisk genomgång med fokus olika individuella behov, på tallriksmodellen, matcirkeln och näringsämnen.

Eleverna får "ett individuellt behov" som de ska planera utifrån och även tillaga andra rätter utifrån samma perspektiv.

Vilka ingredienser de behöver, utifrån en viss budget, kostnadsberäkna, skriva en inhandlings lista. Eleverna ska sen förstå receptet, planera och genomföra, alltså tillaga sin måltid med god kunskap om redskap, metoder, hygien och rengöring. Eleverna ska praktiskt arrangera och duka för en trevlig gemenskap kring matbordet.

Eleverna ska även värdera sina måltider utifrån perspektivet hälsa, miljö och ekonomi, utifrån det individuella behovet med hjälp av tallriksmodellen och utifrån några näringsämnen. 

Inlämning: Skriftliga eller inspelade reflektioner kring arbetsprocessen, pris, kvalité, miljö, hälsa osv.

 

Bedömning

Jag tittar på hur du planerar, lägger upp och utför ditt praktiska arbete i köket och hur ni samarbetar fram till resultatet.

Jag bedömer din reflektion som du lämnar in till mig. I denna ska du kunna reflektera kring din arbetsprocess, ditt resultat och de val du gör under lektionen utifrån det individuella valet utifrån hälsa, miljö och ekonomi. Även hur du reflekterar och gör jämförelser utifrån utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.

 

VIKTIGT

Om du är frånvarande från lektion ansvarar du för att kontakta mig och följa planeringen. 

 

 

Lektion

Vecka

Praktiskt

Teori

1

v. 2

Tunnbröd i ugn

 

https://lindasbakskola.se/2015/11/30/snabba-tunnbrod-i-ugn/

 

Introduktion, Genomgång av terminsplaneringen. individuella behov.

2

 

 

v. 3

 

 

 Film: https://urplay.se/program/168196-fatta-fakta-naring

 

 

Se filmen Fatta fakta.

Olika individuella behov.

 

 

3

 

 

v. 4

8A

Lämna in en handskriven lista till mig personligen.

 

Använd "checklistan" (ligger i uppgifter)

 

8B
Om man är frånvarande från lektionen eller har distanslektion, går man in i NE, under Hem och konsumentkunskap åk 7-9. Går till "Näringsämnen och hälsa" och sedan ”Variation och balans”, läser om tallriksmodellen och matcirkeln, ser klippet om Tallriksmodellen-vägen till en balanserad kost. Lämna in en reflektion.

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/17117

 8A

Planera en rätt utifrån ditt individuella behov, utifrån tallriksmodellen, näringsämnen, utifrån en viss budget. (25 kr)

 

8B

 

Lämna in reflektion i Unikum.

4

v. 5

8A - Tillaga din maträtt

8B - Lämna in en handskriven lista till mig personligen. Använd "checklistan" (ligger i uppgifter)

8A- Lämna in reflektion i Unikum. (frågor ligger i "checklista")

 

8B- 

Planera en rätt utifrån ditt individuella behov, utifrån tallriksmodellen, näringsämnen, utifrån en viss budget. (25 kr)

5

v. 6

8A - Baka chokladkakor

8B- Tillagar sin maträtt

8B- Lämna in reflektion i Unikum. (frågor ligger i "checklista")

6

v. 7

Köttbullar med kokt potatis och brunsås.

(Recept ligger i uppgifter.)

 

https://youtu.be/MwBQH7hEe6E

 

Lämna in reflektion i Unikum.

7

v. 8

 

Utvärdering, ta igen pass.

 

 

Uppgifter

 • Reflektion- om du är frånvarande/har distanslektion. (Tallriksmodell, matcirkeln)

 • Reflektion- om du är frånvarande/har distanslektion. (Tallriksmodell, matcirkeln)

 • Reflektion- om du är frånvarande/har distanslektion. (Tallriksmodell, matcirkeln)

 • Reflektion- om du är frånvarande/har distanslektion. (Tallriksmodell, matcirkeln)

 • "Checklista" planering, genomförande, reflektion.

 • Här kan du läsa lite kort om de olika näringsämnena.

 • Reflektion- om du är frånvarande/har distanslektion. (Tallriksmodell, matcirkeln)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap åk 8

F
E
C
A
Planera, tillaga & genomföra måltid
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel & utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Välja & motivera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Måltider & individuella behov
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov
Konsumtionsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.