👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, klass 7-9E V 36-44 Abrahamitiska religioner

Skapad 2021-10-04 01:28 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
De Abrahamitiska religionerna
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Skulle du kunna tänka dig att offra ditt barn för att någon? Vad är meningen med människans liv? Vad händer när vi dör? Olika människor skulle nog svara olika på dessa frågor beroende på om de är religiösa eller inte. Religion är något som du nog på ett eller annat sätt har varit i kontakt med och har någon åsikt om. Om du lär dig mer om vad andra tycker och tänker utifrån hur de ser på meningen med livet så ökar chansen att du förstår andra bättre och då det blir lättare både för dig och för andra att leva sida vid sida runtom i världen. Du kommer därför att under 8 veckor få arbeta med religionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Innehåll

Du kommer mellan V 36-44 att inom ämnet religion få arbeta med de Abrahamitiska religionerna.

 1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

1.      Du ska få bli bättre på att med hjälp av dina kunskaper om de tre världsreligionerna religionerna jämföra de tre med varandra och även kunna jämföra olika inriktningar inom respektive religion när det gäller likheter och skillnader mellan dem. Det kan exempelvis handla om hur deras viktigaste religiösa texter används och/eller hur de som följer en viss religion tolkar att man ska leva och vara.

2. Du ska också få bli bättre på att förstå vad som gör dig till den du är när det gäller meningen med livet och hur man därför bör leva. Du kommer också med hjälp av det du lär dig kunna föreställa dig vad andra människor tror om viktiga frågor när det gäller livet, t.ex. varför vi finns eller vad som händer efter döden utifrån de tre religionerna som vi arbetar med..

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

För att kunna göra en jämförelse mellan olika religioner så behöver du såklart kunna fakta om religionerna så här kommer vad vi ska ta upp på lektionerna.

1. Religionshistoria-När, var och hur de tre religionerna växte fram och har spridits över världen.

2. Centrala tankegångar-Det viktigaste som majoriteten av de troende är överens om när det gäller vad man som jude, kristen och muslim tror på. 

3. Urkunder-Vilka texter som judar, kristna och muslimer anser vara viktiga inom religionen och hur de används.

4. De olika inriktningarna inom varje religion och fokus på de tre största inriktningarna inom kristendomen.

5. Livsfrågor-Hur de tre religionerna påverkar de troendes handlingar och förklarar meningen med livet, hur man ska vara mot andra och vad man som troende tror händer efter döden.

 

 

1.   

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 

1. Du kommer i början av arbetsområdet att få diskutera med oss andra så att vi bättre vet vad du redan kan så att vi kan fokusera på att jobba med vad vi behöver ta reda på för att du sen ska kunna göra en jämförelse inom och mellan religionerna. 

2. Du kommer att få ta reda på fakta och arbeta med de viktigaste begreppen (orden) som du möter för att bättre förstå den fakta du möter. Du kommer alltså att få en begreppslista i en stödstruktursmall med viktiga begrepp som du sen ska kunna förklara och använda på ett korrekt sätt när vi pratar om religion.

3. Du kommer att få se på filmer, använda dig av stödstruktursmallen om de olika religionerna och sammanfatta innehållet från filmerna så att du tränar på att återberätta eftersom man då blir mer säker på vad man faktiskt förstått eller inte förstått.

4. Du kommer att få texter och bilder med tillhörande instuderingsfrågor som du får svara på så att du märker om du har förstått rätt när det gäller religionerna och sedan får du ha samma frågor när du samarbetar med dina klasskamrater och fyller i ett venndiagram (de tre cirklarna som man brukar fylla i när man exempelvis jämför likheter och skillnader) där du kommer att få göra jämförelser. Jag kommer att ha genomgångar och förklara faktatexterna så att du med min hjälp kan använda dig av stödord eller stödstruktursmallen

5. Du kommer i de fall det  med tanke på Covid-19 är tillåtet att få besöka en synagoga, en kyrka och en moské så att du lär dig mer om de religiösa byggnaderna inom judendom, kristendom och Islam.

6. Du kommer i slutet av varje lektion att få berätta vad du lärt dig så att både du och jag ser hur det går med arbetet och fundera över vad som gjorde att du lärde dig massor eller kanske inte fick ut något vettigt av lektionen.

7. Var tredje vecka kommer vi att ha ett läxförhör förutom V 43 då det är ett prov med jämförelser mellan de tre religionerna. 

                                                            Det blir alltså enligt följande:

                                                V 38 på måndag har vi läxförhör om Judendom

                                                V 40 på måndag har vi läxförhör om Kristendom

                                                V 43 på måndag har vi prov om de tre religionerna

 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

För att du ska få så mycket som möjligt från våra lektioner så måste du självklart vara i tid och vara aktiv på lektionerna och då vi är ett team så hjälper vi varandra så att alla kan lyckas. 

Du kan öva på studi.se där jag lagt in uppgifter på studi, se om filmerna och du kan se dem på flera språk och göra om övningarna. på så sätt lär du dig att rätta till dina misstag på egen hand och du kan öva så många gånger du vill!

Du kommer att få delta i diskussioner angående religionerna så att du och dina klasskompisar lär er av varandra.

Du kan använda dig av de texter jag har med på lektionerna, du kan också om du vill söka fakta på SO-rummet.

Till din stora hjälp har du också klassens assistenter som är med på SO-lektionerna så att du kan få extra hjälp ifall något är lite svårt att förstå.

Du kan också ställa frågor till mig på TEAMS om du vill ha hjälp utanför skoltid.

Du får som stöd för att minnas viktiga begrepp ha med dig en Post-it med stödord.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att varje tre veckor få ha ett läxförhör om just den religionen som vi arbetat med.

När du deltar i diskussioner och hjälper andra visar du också vad du kan och jag tar endast med det i min bedömning om det gynnar dig.Du kan redovisa dina kunskaper hur du än vill så länge det för mig i klassrummet går att se vad du kan när det gäller de tre religionerna. Du kan alltså exempelvis ha prov, skriva en egen text eller ha en muntlig presentation.

 V 38 på måndag har vi läxförhör om Judendom 

 V 40 på måndag har vi läxförhör om Kristendom

 V 43 på måndag har vi prov om de tre religionerna

 

OM det av något skäl skulle visa sig att du inte har tillräckliga kunskaper får du ny möjlighet att visa dina kunskaper.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studi

Matriser

Re
De delar av kunskapskraven som gäller för det här arbetsområdet.Glöm INTE att du måste ha uppnått ALLA kunskapskrav för betygen E, C och A för att få det som betyg i ett ämne.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
DU har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för DU enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
DU har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för DU utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
DU har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för DU välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
DU kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
DU kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
DU kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.