👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

das Essen HT 21

Skapad 2021-10-04 08:09 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområdet: mat, favorit mat och matvanor, typisk tysk/österrikisk/schweizisk mat.
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vi pratar och skriver om mat. Du får lära dig att berätta om din favoritmat och dina matvanor. Du får skriva ett recept på en maträtt. Du får lära dig om typiskt tysk/österrikisk/schweizisk mat. Du får träna på att beställa mat på en restaurang.

Innehåll

Vi pratar och skriver om mat. Du får lära dig att berätta om din favoritmat och dina matvanor. 
Du får skriva ett recept på en maträtt. Du får lära dig om typiskt tysk/österrikisk/schweizisk mat. Du får träna på att beställa mat på en restaurang.

Du får jobba med Kapitel 2 i tyska boken "Rund ums Essen" v. 40 - 43 och därefter göra ett rollspel:

Ni arbetar i en grupp av 3 personer: 2 restauranggäster, 1 servitör.

2 personer besöker en restaurang i Tyskland/Schweiz/Österrike och väljer 3 rätter från menyn. Menyn innehåller 3 varma rättar, 4 efterrättar och 5 dryck (typiska för Tyskland, Österrike, Schweiz).

En av gästerna har svårt att välja och be servitören om hjälp.

Servitören förklarar vad en varmrätt består av (ingredienser).

Gästerna berättar om sin favoritmat medan de sitter och äter.

En av gästerna tycker att rätten hen har valt är jättegod och letar efter ett recept på nätet för att skicka iväg till en kompis som är kock i Sverige.

 

Redovisning/bedömning: samtal om en typisk tysk/österrikisk/schweizisk maträtt/ favoritmaträtt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ty9 muntligt samtal kring mat

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
innehållets omfång
du förmedlar ett visst innehåll
du förmedlar ett ganska omfattande innehåll
du förmedlar ett omfattande innehåll
kommunikativ förmåga
du uttrycker dig begripligt med ord och enkla inlärda fraser och meningar som inte alltid är helt korrekta
du uttrycker dig relativt tydligt med inövade ord, fraser och meningar som i stor utsträckning är korrekta
du uttrycker dig enkelt och tydligt med inlärda ord, fraser och meningar som i stor utsträckning är korrekta
interaktion
du ställer och besvarar enkla frågor, reagerar på och bekräftar ibland det någon annan säger, men tar inte så många initiativ
du ställer och besvarar frågor, reagerar på och bekräftar det någon annan säger och tar vissa initiativ
du ställer och besvarar frågor, reagerar på och bekräftar det någon annan säger och tar ofta initiativ för att föra samtalet framåt
uttal och intonation
dit uttal och din intonation är präglade av ditt modersmål
ditt uttal och din intonation är ganska goda med vissa influenser av ditt modersmål
du talar med gott uttal och tysk intonation