👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pluto vecka 40

Skapad 2021-10-04 08:29 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

Innehåll

 

Syfte

Eftersom vi har en stor förändring i barngruppen är det viktigaste syftet/målet att skapa trygghet och trivsel för alla barn. 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att kunna börja arbeta med projektet krävs god lärandeidentitet för att barnen ska våga och lära.

Planering för att nå målet/målen:

Hur lägger vi upp arbetet?

För oss med många små är det viktigaste att vara närvarande/tillgänglig med en trygg famn. Vi uppmuntrar även barnen till att hjälpa varandra för att stärka deras relationer. 

Eftersom dynamiken i gruppen har förändrats med fler yngre barn märker vi att även våra äldre barn behöver oss som närvarande och stöttande. 

För vilka?

Hela gruppen

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vårt huvudfokus för tillfället är att stärka barnens lärandeidentitet och skapa en trygg barngrupp innan vi börjar med projektet och undervisningen.

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Lärandeidentitet, trygg barngrupp

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18