👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 2 Småfröna

Skapad 2021-10-04 09:31 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Babblarna hjälper barnen att utforska rörelse
Förskola
Varje Babblare representerar en del i läroplanen. Genom att använda Babblarna som ett konkret material blir de ett verktyg för att fånga barnens intresse inom olika delar av läroplanen.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

En hjälp för att följa målstyrda processer


Projektfråga:

Hur tar vi hand om varandra och vår miljö?

Projektbeskrivning:

VAD:

Med hjälp av Babblarna kommer barnen att utforska hållbar utveckling på olika sätt inom varje Babblares specialområde.  

VARFÖR:

Genom att använda sig av Babblarna använder vi hela läroplanen i arbetet med barnen, vi missar inte någon viktig bit. Babblarna är tacksamt att arbeta med då barnen känner igen och vill gärna prata och lyssna på de olika figurerna.

I våra observationer i barngruppen har vi upptäckt att samling och lärarledda utbildningssituationer fångar barnen och skapar trygghet i barngruppen. Vi har observerat att barnen och i samling är alla barnen delaktiga, visar glädje och pratar om det mycket efteråt. De små barnen visar ovanligt stort intresse för lärarstyrda situationer redan från början under introduktionen. De söker sig till situationer där struktur och agenda finns. De vill ha en början, ett innehåll och ett slut. Vi ser därför att smågrupper med lärarstyrda undervisningstillfällen utmanar och fångar barnen.  

HUR:

Varje figur i Babblarskaran kan kopplas till ett område i läroplanen. Naturvetenskap, Språk, Rörelse och hälsa, Skapande, Normer och värden samt Matematik. Vi kommer att arbeta under året med de 6 första Babblarna. Varje figur har en egen samlingslåda med saker som kan kopplas till det området. Det är ofta nya spännande saker i lådorna som inspirerar till nya utforskande, diskussioner, lekar och uppgifter. Man vet aldrig vad Babblarna har med sig. Vi kommer även att introducera en av Babblarnas kusiner Goggo som arbetar för hållbar utveckling, återvinning och miljö. Goggo kommer att hjälpa de andra babblarna att arbeta på ett hållbart sätt. Goggo kommer till exempel att diskutera med Babba hur man hanterar böcker för att de ska hålla längre, och varför vi vill att de ska hålla längre.
Doddo tycker att det är viktigt att vi arbetar tillsammans, alla får vara med. Gemenskap och samarbete.
Babba är en Babblare som vill utmana barnen i språk och kommunikation.
Babba kommer introducera litteratur och språklekar. Bobbo gör rörelse med kroppen och utmanar barnen med nya rörelsemönster.
Dadda Utmanar barnen i naturvetenskap och teknik. Vi följer årstidernas förändring i naturen och utforskar både ute och inne. Diddi skapar med barnen. Diddi är kreativ och konstnärlig och kan utmanar barnen i skapande, dans och drama. Bibbi älskar matematik Tillsammans med barnen utforskar och utmanar
Bibbi barnen med matematiska begrepp.
 
När en ny Babblarkompis flyttar in och vi arbetar med den, finns de andra kvar och kommer tillbaka. T.ex om vi skapar och målar är Diddi med i målarrummet och om det uppstår någon konflikt i barngruppen kan Doddo komma och hjälpa till.
Vi delar in barnen i mindre grupper där alla barn får utrymme att diskutera reflektera och bli hörd på samt att fånga upp alla barns olika teorier.

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18