👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekresponsiv

Skapad 2021-10-04 10:04 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där förskollärarna deltar och tillför både lärande och fantasi. Att barn utvecklar nya lekar och nya lekroller och samtidigt lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både förskollärare och barn skiftar mellan det som kallas för ”som om”- det fantasifulla och det som är på riktigt, ”som är”.

Innehåll

Lekresponsiv undervisning

Bakgrund och Syfte:

I Centrums förskoleområde har vi ett gemensamt projekt ”Litteraturens möjligheter” och vi kommer arbeta med boken Kurran och Pigan - på djupt vatten som en uppstart av projektet. Efter observationer av gruppen har vi sett att barnens förmågor att samspela och skapa relationer tillsammans med varandra behöver uppmuntras. Vi vill uppmuntra lekkoderna: samförstånd, turtagning och ömsesidighet. 

 

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att kommunicera/utveckla sina sociala förmågor. 

Skapa en miljö för barnen som uppmuntrar till nyfikenhet och delaktighet. 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Kurran och Pigan är förebilder som följer med oss genom vår resa i vårt projekt vilket kommer genomsyra våra 6 fokusområden (lek, språk, matematik, digitalt, kost och hälsa och barnkonventionen). Som uppstart kommer vi att skapa ett undervisningstillfälle tillsammans med barnen där vi skapar Kurran och Pigans stubbe. Responsen vi får av barnen bestämmer riktningen projektet tar. Barnens fantasi och intresse är i fokus. 

 

Samplanering

Vad: Skapa Kurran och Pigans stubbe tillsammans och leka med stubben. 

 

Hur: Vi kommer använda oss av kuben som står inne på satelliten och sätta fast tyger så det bildar en stubbe. Vi kommer arbeta i mindre grupper så barnen får känna delaktighet och ha inflytande över sin stubbe. När stubben är färdig kommer vi i mindre lekgrupper använda stubben som rekvisita i vår lek. 

 

Vem: Barnen i Saturnus i mindre grupper och alla pedagoger. 

 

Var: På Vintergatan i miljön satelliten. 

 

När: Under förmiddagarna när vi har innedag samt på eftermiddagar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18