👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7D ht21- Agenda 2030 v40

Skapad 2021-10-04 10:39 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016) 2019 var året då skolungdomar började masstrejka för klimatet över hela världen, ofta inspirerade av Greta Thunberg. Vi ska jobba med klimatet och klimatförändringarna. Först ska vi gå igenom grunderna när det gäller klimat och väder och sedan ska vi fokusera på klimatförändringarna. Agenda 2030, de globala målen, är de 17 mål världens länder kommit överens om i FN. I korthet handlar de om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Vi ska fokusera på mål 13.

Innehåll

Vi kommer ha diskussioner, genomgångar, eget arbete och se olika filmer. Arbetsområdet avslutas med ett prov på fredag 23/10. Information om provet nedan. Vi kommer börja dagarna med nyheter och koppla dessa till arbetsområdet.

 

Litteratur:

Sos Geografi s, 8-10, s 24-35 och s 37-55.

 

Begrepp

Quizlet:  https://quizlet.com/377388568/klimat-och-vader-flash-cards/

 

 

Binogi

Det finns delade filmer och uppgifter från mig när du loggar in på Binogi.

 

https://www.binogi.se/

 

Filmer, sli.se (medioteket):                

”17 De globala målen: 13 Bekämpa klimatförändringarna” 4 min

”Väder” 16 min

”Klimat och väder i Sverige” 16 min

”Impact zero” del 1 (Kiribati)

 

Youtube, inspelade genomgångar: 

a) Klimat och klimatzoner Studi 

b)Klimatförändringar Studi

c)Paxi-Dag och natt och årstiderna

d)Paxi-växthuseffekten

                      

Vad ska du ha koll på till provet på fredag: 

 

1. Vad menas med klimat och väder?

2.Vad påverkar klimatet i ett område? Kunna förklara och ge exempel. (höjd över havet, vindar, havsströmmar, kust och inland, avståndet till ekvatorn)

3.Vad är typiskt för de olika klimatzonerna och vegetationszonerna (växtligheter). Exempelvis temperatur, nederbörd, växtlighet.....

4. Förklara vad växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten är (global uppvärmning)?

5.a) Vilka är konsekvenserna av klimatförändringarna?  (t. ex. havsytan höjs, värmeböljor, extrem torka, kraftigare oväder, korallrev dör,)

   b) Hur påverkar det människan, samhället och miljön i olika delar av världen. (T.ex. Kiribati, havsnivån stiger, hem och försörjning försvinner, fler människor ska bo på en mindre yta vilket leder till.......

6.Vad kan vi (individ) göra för att minska klimatförändringarna och vad kan samhället göra (T.ex. politiker, myndigheter, företag) göra.

7.Vad är ett klimatdiagram och hur läser man av och tolkar ett klimatdiagram. 

8.Varför har vi olika årstider?

9.Varför har vi lågtryck vid ekvatorn?

10.Varför har vi högtryck vid vändkretsarna?

11. Begreppen 

 

 

Vi kommer att jobba med följande delar ur det centrala innehållet för åk7-9: 

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna

kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.