👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute matematik

Skapad 2021-10-04 15:15 i Östervåla förskola Graniten Heby
Förskola
Vi ska under hösten leka och lära om matematik utomhus. Vi kommer att använder oss av kroppen, språket, begreppen, sortering och mönster med hjälp av naturen och leken.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 
 
 
 • Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,       

Bakgrund: 
(Här beskrivs bakgrunden till tema och valda läroplansmål. Var är vi?)

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och utforska matematiken som finns runt om oss och som vi använder varje dag i verksamheten. Genom att uppmärksamma barnen att det inte bara siffror som är matematik, utan även rumsuppfattning, lägesord mm,  

Förväntat resultat:
(Här beskrivs det förväntade resultatet - hur ser det ut när vi är framme? Vart ska vi?)

Vi vill undersöka och utforska matematik genom olika lekfulla aktiviteter utomhus samt med olika typer av material. Varje barn ska kunna få möjlighet att utveckla ett intresse kring begreppet matematik och delta i både pedagogledda aktiviteter samt spontana matematiklekar tillsammans med andra barn.

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

Vi kommer att arbeta utifrån "leka och lära matematik ute" av Mats Wejdemark m.fl.

även med babblaren Bibbi kommer vi undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter och miljöer. 

Bibbi kommer presenteras på samlingen och berätta vem hen är och vad hen älskar. sen kommer hen vara med när vi upptäcker:

 • lång/kort, stor/liten, räkna och sortera färger.
 • sortera olika saker i storlek, vikt och färg.
 • när det ska flyta eller sjunka.
 • Bibbi kommer vara med på samlingen vid valda tillfällen. 

 

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Uppgifter

 • Stor eller liten?

 • Lång och Kort

 • Lätt eller Tung?

 • Flyta eller sjunka?

 • Läges ord

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18