👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT åk 1

Skapad 2021-10-04 15:15 i Tingvallaskolan Sigtuna FSK/GR
I pp:n (pedagogiska planeringen) finns beskrivet syftet med arbetsområdet/ämnet, konkretisering av de nationella målen, arbetsformer/arbetssätt samt form för bedömning.
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen kommer vi att jobba med matteboken Safari 1A som grund i matematiken.

Innehåll

Innehåll:

taluppfattning 0-10

addition samt subtraktion 0-10 

problemlösning och räknesagor

temaområdena; pengar, former/symmetri, klockan, längd samt mönster.

Arbetssätt:

Gemensam introduktion inför varje nytt kapitel.

Gemensamma genomgångar av de moment som tränas i varje kapitel.

Eleverna arbetar med stöd av pedagog självständigt samt med kamrater genom varje kapitel. Sedan görs diagnosen för att sedan följas av arbete med förstoringsglaset (lite mer av samma moment) och/eller av kikaren (fördjupningsuppgifter). 

Eleverna använder sig av konkret material vid behov.

Matematikundervisning kommer även att ske ute i naturen kopplat till arbetsområdet.

Alla elever har också digitala övningar och uppdrag kopplade till de aktuelle arbetsområdena. 

Utöver detta görs skolverkets bedömningsstöd.

 

Bedömning: 

Elevernas bedöms kontinuerligt under lektionerna ( formativ bedömning ).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 1A

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 1A

Talen till 10 och pengar
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag kan talen 1-10
Jag kan spåra siffrorna 1-10
Jag förstår talet 0
Vad tecknet = betyder.
Jag kan använda 10kr, 5kr och 1kr. Och jag kan växla dessa.
Plus till 5 och geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag kan anväda plus
Jag vet vilka tal som tillsammans är 2.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 3.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 4.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 5.
Jag kan rita räknesagor med plus.
Jag kan formerna cirkel, kvadrat, rektankgel, triangel.
Minus från 5 och klockan
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan använda minus.
Jag kan minska från talet 2.
Jag kan minska från talet 3.
Jag kan minska från talet 4.
Jag kan minska från talet 5.
Jag kan göra räknesagor med minus.
Jag kan skilja på plus och minus.
Jag kan hel timma på klockan.
Plus till 10 och längd
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 6.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 7.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 8.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 9.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 10. (tiokompisarna)
Jag kan lösa textuppgifter med plus.
Jag kan jämföra längder.
Jag kan mäta med cm.
Minus från 10 mönster
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan minska från talet 6.
Jag kan minska från talet 7.
Jag kan minska från talet 8.
Jag kan minska från talet 9.
Jag kan minska från talet 10.
Jag kan lösa textuppgifter med minus.
Jag kan rita mönster.