👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min egendesignade T-shirt 6:an.

Skapad 2021-10-04 15:26 i Jäderfors skola Sandviken
Grundskola 6 Slöjd
T-shirt är ett klädesplagg som finns i de flesta garderober. Den här terminen ska du få designa och sy din alldeles egna och unika variant av T-shirt. Det blir mycket nytt att lära och ibland kan det bli väldigt trixigt men också väldigt kul. När du är klar kommer du att vara stolt ägare till din allés egna unika T-shirt!

Innehåll

Mål med projektet

 

Målet är att du ska...

 • Kunna formge en T-shirt på personligt sätt.
 • Kunna rita av ett sömnadsmönster, välja tyg och klippa till.
 • Kunna använda och hantera symaskinen på ett säkert och funktionellt sätt.
 • Kunna hantera elastiska tyger när du klipper och syr.
 • Kunna följa instruktioner och arbetsbeskrivning.
 • Kunna dekorera din T-shirt på personligt sätt.
 • Kunna använda dig av slöjdspecifika begrepp som hör samman med klädsömnad.
 • Kunna dokumentera och värdera ditt arbete.

 

Metod

Såhär kommer vi att arbeta...

Vi jobbar enligt slöjdens arbetsprocess

 • Idéutveckling: Vi ser på instuktionsfilm och söker även inspiration på egen hand. Gör sedan en skiss som visar din idé.
 • Överväganden: Planera ditt arbete. Vilken storlek? Vilket material? Hur ska du göra den personlig? Tryck, applikation eller något annat. Kan du följa arbetsbeskrivningen?I vilken ordning ska du arbeta?
 • Framställning: Du kommer att skapa din egna mall och sedan lägga ut mallen på tyg och klippa till. Du väljer själv på vilket sätt du ska dekorera och syr sedan ihop din T-shirt med hjälp av symaskinen. Du kommer att följa en färdig arbetsbeskrivning på papper, video eller muntligt.
 • Värdering av arbetsprocessen: Du dokumenterar med bild och text ditt arbete. Efter avslutat praktiskt arbete utvärderar du ditt arbete och resultat.

 

Bedömning

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

 • planera, genomföra och slutföra ditt arbete.
 • hantera maskiner, verktyg och tekniker på ett säkert och fungerande sätt.
 • komma med egna idéer till design.
 • följa arbetsbeskrivning, förstå och använda slöjdspecifika begrepp.
 • hitta lösningar och föra arbetet framåt genom egna initiativ.
 • dokumentera och värdera arbetssätt och resultat.

Från läroplanen Lgr11:

Syfte

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 Centralt innehåll

 •  Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok/dokumentations papper.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck

 

 

Matriser

Sl
Slöjd

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmåga att
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
I arbetet med några hantverks- tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt. 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att
• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjd- föremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmåga att
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.