👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 4

Skapad 2021-10-04 16:04 i Tingvallaskolan Sigtuna FSK/GR
Vad är teknik?
Grundskola 4 Teknik
Vad är teknik? Se dig omkring! Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, en cykel, en mobiltelefon eller ett fingeravtryck.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Viktiga begrepp inom temat - Teknik

Teknik, uppfinning, upptäckt, problem, lösning, redskap, metod, natur, utveckling, automatisk, tekniskt system, byggnad, byggnadsmaterial, modell och skala. 

Mål med temat "Teknik"

Elevens ska ges förutsättning 

- att utveckla kunskaper om teknik i vardagen 

- att bli förtrogen med specifika uttrycksformer och begrepp inom tekniken ( uppfinning, upptäckt mm). 

- att utveckla förmågan att lösa olika problem.

- att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

- att förstå att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. 

- att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med Boken om Teknik. Vi kommer att gå igenom och arbeta med kapitel 1 och 2. Tankar om teknik och tekniken i vardagen samt introducera enkla mekanismer. Vi kommer att läsa texter, arbetsuppgifter och se på filmer. vi kommer att göra enkla experiment.

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7060?fromSearch=true 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande; Vi kommer att bedöma din förmåga att;

- beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.

- ge enkla exempel samt beskriva några enkla hållfasta konstruktioner i vardagen.  

- genomföra enkla konstruktionsarbeten samt pröva olika idéer och lösningar.

- bidra till att arbetsprocessen och att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

- göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter. 

- föra enkla resonemang kring hur några enkla föremål och tekniska lösningar förändrats över tid. 

Redovisning av arbetet

Du redovisar ditt arbete inom arbetsområdet löpande genom att du är aktiv under lektionerna, gör arbetsuppgifter presentationer av arbetet och skapande.    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6