👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarutveckling Röda Nejlikan Projektplanering 3

Skapad 2021-10-05 08:39 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farsta förskolors mall för projektbeskrivning samt formulerande av projektfråga. Radera stödmaterialet i texten när ni har besvarat nedanstående frågeställningar.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

Projektplanering 1 och 2 fokuserade vi på återvinningsmaterial och skapa nytt med gammalt. Vi har tillverkat eget papper och vi har skapat konst som visades på Sköndals Bibliotek. 

Vi har lagt fokus på hållbara relationer; sträva efter att få en fungerande, trygg barngrupp. 

Projektplanering 3 tänker vi jobba med matsvinn; vi vill uppmärksamma barnen kring hur man ska se på mat som näring och som resurs. I dagens läge observerade vi att varje dag slängs mat i onödan; barnen får lära sig vikten av att hantera maten med respekt och medvetenhet.

En hjälp för att följa målstyrda processer

 

Projektfråga:
(Projektfrågan formuleras efter att projektbeskrivningen är gjord.)

Hur ska vi uppmärksamma barngruppen när det gäller matsvinn.


Projektbeskrivning:

(besvara frågorna under vad, varför och hur eller direkt i stödmaterialet nedan)

VAD:

 Vid alla tillfälle på förskolan. Vi ska ha kontinuerligt kontakt med vårdnadshavare för att "lärandet" ska fortsätta hemma. 

VARFÖR:

 Hållbarhet har blivit en del av utvecklingen i hela världen. Nya generationer måste lära sig om vikten av att spara naturens resurser; vikten av sortering, kompostering och tillverkning av biogas och bränsle. 

HUR:

Skapa dialog med barnen, skaffa litteratur som handlar om mat matsvinn, berättelser med budskap, hur andra barn i världen har det, plantera egen mat (potatis, böner, m-m), göra eget smör.

Stödmaterial
VAD: (Innehåll)
Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan?
 
Barnen kommer att lära sig att maten är en viktig del av livet; den ska behandlas med respekt.
 
VARFÖR? (Syfte)
Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför? Vad säger styrdokumenten?
 
Projektet "Hållbarhet" har varit jätte uppskattat i barngruppen. Än så länge har barnen lärt sig om hur man återskapar papper, kartonger, tidningar, toaruller, äggkartonger. Tillsammans har vi lärt oss hållbara relationer: prata med varandra, visa respekt, våga visa känslor och prata om det, lära känna sig trygga och glada på förskolan.
 
HUR? (Metod)
Hur organiserar vi den pedagogiska miljön och barnens dagstruktur, pedagogens förhållningssätt,  dokumentation, reflektion och hur kan de varieras? Hur kan barnen inspireras och utmanas? Hur ska barn, pedagoger och föräldrars reflektioner efterfrågas och tas tillvara?
- dagliga aktiviteter och alla mat situationer/ frukost, lunch, frukt, mellanmål.
- skapa daglig dialog med barnen: hur mycket mat ska man hämta, ska man lägga grönsaker, kött, enligt "tallriksmodellen", hitta tillsammans med barnen aktiviteter som lyfter fram hållbarheten: plantera, besöka sopsorteringen, plocka skräp i skogen, m.m.
- vi dokumenterar via skolplattformen och daglig kontakt med vårdnadshavarna. Vi reflekterar med barnen kring allt vi gör.
 
Att tänka på
 • Vad är det vi vill utforska tillsammans med barnen Hur ska vi göra för att förminska matsvinn och lära oss spara på naturens resurser
 • På vilket sätt utgår frågan från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressenMaten är inte bara näring utan en hållbarhet fråga.
 • Är frågan tydlig, lätt att förstå, en fråga att hålla fast i. Frågan är tydligt, barnen förstår vad vi vill lära oss
 • Är frågan avgränsad 
 • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektets slut Ja, det kommer att vara lätt att följa projektet i alla dessa frågor.
 • Ta alltid reda på barnens förkunskaper om ämnet/frågeställningen 
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen Ha rätt aktiviteter, litteratur, datainformation, dialog med barnen,
 • Vilket förändrat lärande/kunnande tror ni att barnen kommer att erövra Medvetna om naturens resurser och människans plats i kretsloppet.
 • Låt projektet leva och bli synligt i den pedagogiska miljön

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18