👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet, kraft och rörelse HT-21 åk. 6

Skapad 2021-10-05 09:17 i Bjäre skola Båstad
Faller stora stenar snabbare än små? Varför har fotbollsskor dubbar? Hur kan ett fordon konstrueras? Hur påverkar last farten? Detta och mycket mer kommer du att få arbeta med i arbetsområdet "Kraft, rörelse och konstruktion".
Grundskola 6 Teknik Fysik
Vad är elektricitet? Vad är det egentligen som rör sig i kablarna? Hur skapas elektricitet? Är det farligt? Varför har fotbollsskor dubbar? Faller stora stenar snabbare än små? Frågorna är många och vi ska hitta svaren.

Innehåll

 Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Läsa texter, söka information, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok "Utkik fysik/kemi".
 • Se på filmer inom området.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör elektricitet, kraft och rörelse.
 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; seriekoppling, parallellkoppling, ledare, isolator, tyngdkraft, gravitationskraft, friktionskraft för att beskriva och förklara fysikaliska fenomen och samband.
 • Du kommer att få genomföra och planera enkla undersökningar.
 • Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i text och bild, där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika begrepp.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.
 • Du kommer att få göra en enkel konstruktion av ett fordon, med fokus på fart, kraft och design. Detta kommer att konstrueras enligt teknikutvecklings arbetens olika faser: Plan, skiss, ritning, prövning och konstruktion.
 • Du kommer att få berätta om ditt teknikarbete i en teknisk rapport - där du beskriver arbetsgången, problem som uppstått, hur du löst dem och hur resultatet blev.

 

BEDÖMNING

Vi  kommer att bedöma din förmåga att:

Fysik

 • Samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
 • Planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • Använda material och utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat och samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva, förklara och resonera kring rörelser och fysikaliska fenomen.
 • Söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter.

Teknik

 • Föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid samt kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Genomföra konstruktioner enligt teknikutvecklingsarbetens olika faser: Identifiering av behov, undersökning, förslag till lösning, konstruktion och prövning.
 • Dokumentera i form av skisser och skriva en teknisk rapport.
 • Beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång, samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter och använder dig av de begrepp som du har lärt dig.
 • Du använder dig av de begrepp vi arbetat med för att beskriva och förklara olika fysikaliska fenomen.
 • Du genomför konstruktioner med fokus på stabilitet och hållfasthet, enligt teknikutvecklingsarbetens olika faser.
 • Du dokumenterar med skisser och skriver en teknisk rapport - där du beskriver arbetsgången, problem som uppstått, hur du löst dem och hur resultatet blev.
 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6