👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning Åk 1

Skapad 2021-10-05 19:40 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med ett område där ni får fördjupa i er vår miljö och vårt klimat. Vi kommer att diskutera och lära oss om olika föremåls material, vad kan vi återanvända, återvinna och hur kan vi sopsortera? Hur påverkar vi människor vår miljö runt omkring oss, vilka avtryck gör vi på vår jord? Hur påverkas vårt klimat av vårt sätt att leva och använda jordens resurser på?

Innehåll

Mål för elev

 

 • Du ska lära dig innebörden av orden: återanvända och återvinna.
 • Du ska lära dig några av våra sopor som kan återanvändas.
 • Du ska få en förståelse för vad alla världens sopor gör för miljön.
 • Du ska lära dig om olika material och dess egenskaper.

Innehåll

Du ska genom arbetsområdet få upptäcka skillnader i material  och med hjälp av kunskapen kunna sortera dina sopor.
Få en insikt i hur människans användning av jordens resurser påverkar vår miljö samt kunna se möjligheter till att återanvända saker, gammalt blir nytt.

Genomförande

 • Läsa olika sorteringsord såsom glas, plast. papper, kartong.
 • Se olika filmer om sopor och återvinning.
 • Sortera sopor i rätt kärl.
 • Skapa nytt av gammalt - återanvända.
 • Genomgångar och gruppdiskussioner .
 • Delta i Kartongmatchen.

.

Redovisning

 • Bedömning kommer att ske genom fortlöpande samtal under arbetsområdets gång.
 • Vi kommer att bedöma hur aktiv du är under gruppredovisning, lektioner och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Återvinning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Material
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven känner till vad några vanliga saker är tillverkade av för material.
Eleven kan berätta vilka material något är tillverkat av när det är mer än ett. T.ex. häftmaskin.
Eleven kan berätta vad mer komplicerade föremål är gjorda av. T.ex. en mobiltelefon.
Sortering
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven kan sortera de vanligaste föremålen i rätt behållare.
Eleven vet hur man sorterar material med farliga ämnen.
Eleven vet varför man måste sortera sina sopor.
Naturen
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven vet om at nedskräpning i naturen inte är bra.
Eleven kan förklara varför det inte är bra att slänga skräp i naturen.
Eleven kan ge exempel på vad som kan hända om man slänger farliga ämnen i naturen.