👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 2021-2022

Skapad 2021-10-06 08:29 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper i SO-ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

Innehåll

- Vi ska upprätta klassens trivselregler, läsa berättelser, se filmer och samtala om kamratskap och jämställdhet.

- Vi ska arbeta med demokratifrågor; vem bestämmer i klassrummet, i skolan och i Sverige.

- Vi ska regelbundet ha klassråd och elevråd.

- Vi ska prata om trafikregler och lära oss om säkert beteende i trafiken, arbeta med vägmärken, läsa trafikböcker och se på filmer om trafik.

- Vi ska läsa om hur det var att leva i Färgelanda och Sverige förr i tiden.

- Vi ska ta reda på fakta om hur man levde under forntiden och hur barnens, kvinnornas och männens levnadsvillkor har varit under olika tidsperioder.

- Vi ska ta reda på fakta om kristendom, islam och judendom. Göra studiebesök i Färgelanda kyrka.

- Vi ska samtala om alla människors lika värde, uppmärksamma FN-dagen och arbeta med barnkonventionen.

- Vi ska ta del av aktuella samhällsfrågor och titta på nyheter på ”Lilla aktuellt skola”.

- Vi ska träna på att orientera oss i närmiljön genom att följa vägbeskrivningar och kartor.

- Vi ska arbeta med kartkunskap och kartor; från karta över klassrummet till jordgloben, träna på världsdelarnas namn och ta reda på fakta om några platser i Sverige och några andra länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  4-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  4-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  4-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6