👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia -vasatiden.

Skapad 2021-10-06 11:27 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 6 Historia
Du kommer att få lära kring vår kändaste kung och hans söner samt det som hände under deras levnad.

Innehåll

Syfte.

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om historiska sammanhang och att ge dig en historisk referensram, vilket gör det lättare att förstå vår nutid.

 

Mål. Du ska lära om:

 • hur Gustav Vasa gjorde för att kunna kontrollera landet Sverige.
 • hur det gick till då Gustav blev kung i Sverige.
 • vad reformationen i Sverige innebar för kyrkan.
 • vem Martin Luther var.
 • uppror mot Gustav och varför dessa uppkom.
 • hans söner och händelser under deras tid vid makten.

 

Undervisning. Du kommer att få lära kring detta genom att:

 • lärare berättar, med stöd av presentation, kring personer och händelser under Vasatiden.
 • vi tittar på filmer.
 • du får i olika källor läsa om personer och händelser och sedan arbeta med denna information. 

 

Bedömning. Dina kunskaper kommer att bedömas:

 • genom det presterar under lektionstid samt genom de kunskaper du visar i ett summativt test.
 • bedömningen sker i matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia -vasatiden.

🟥
🟧
🟨
🟩
Kunskaper om personer och händelser.
Ej nått upp till målet.
Du har grundläggande kunskaper kring personer och händelser under Vasatiden.
Du uppvisar relativt goda kunskaper kring personer och händelser under Vasatiden.
Du uppvisar goda kunskaper kring personer och händelser under Vasatiden.
Föra resonemang kring förändringar i samhället.
Ej nått upp till målet.
Du kan föra ett enkelt resonemang kring orsaker och konsekvenser av de förändringar Gustav Vasa genomförde i samhället.
Du kan föra ett relativt utvecklat resonemang kring orsaker och konsekvenser av de förändringar Gustav Vasa genomförde i samhället.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring orsaker och konsekvenser av de förändringar Gustav Vasa genomförde i samhället.
Föra resonemang kring förändringar inom kyrkan.
Ej nått upp till målet.
Du kan föra ett enkelt resonemang kring hur reformationen förändrade kyrkan i Sverige.
Du kan föra ett relativt utvecklat resonemang kring hur reformationen förändrade kyrkan i Sverige.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring hur reformationen förändrade kyrkan i Sverige.
Föra resonemang kring tolkningar av personer och händelser.
Ej nått upp till målet.
Du kan föra ett enkelt resonemang kring varför det finns likheter och olikheter i tolkningen av historiska personer och händelser.
Du kan föra ett relativt utvecklat resonemang kring varför det finns likheter och olikheter i tolkningen av historiska personer och händelser.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring varför det finns likheter och olikheter i tolkningen av historiska personer och händelser.