👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska Revolutionen

Skapad 2021-10-06 14:22 i Järvenskolan Katrineholm
Instruktioner till grupparbete om franska revolutionen.
Grundskola 8 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Franska revolutionen. Syftet med arbetsområdet är att kunna se samband mellan orsaker och konsekvenser till Franska revolutionen.

Innehåll

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med Franska Revolutionen. Vi kommer att ha några gemensamma genomgångar och titta på filmer från SLI tillsammans. Vi kommer att gå igenom konsekvenser och orsaker till revolutionen i Frankrike, revolutionens händelseförlopp samt hur det påverkat samhällena i Europa. Redovisningen utav dina kunskaper kommer att ske genom dina uppgifter i Binogi, häftet och ett test.

Material

Binogi

SLI.se

SVTPlay

Keynote

Häften

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Revolution

Avsätta

Avrätta

Uppror

Nationaldag

Privilegier

Adel

Avgift

Skatt

Upplysningstiden

Barbarisk

Enväldig

Yttrandefrihet

Parlament

Författning

Självständig

Hov

Ämbetsman

Riksdag

Borgare

Ledamöter

Nationalförsamling

Missväxt

Upplopp

Revolutionär

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Den franska revolutionen

E
C
A
Orsakerna till den franka revolutionen med olika tolkningar
 • Hi
 • Hi  7-9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsakerna och följderna till den franska revolutionen. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika tolkningar av orsakerna och följderna till den franska revolutionen
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsakerna och följderna till den franska revolutionen. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika tolkningar av orsakerna och följderna till den franska revolutionen
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsakerna och följderna till den franska revolutionen. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika tolkningar av orsakerna och följderna till den franska revolutionen.
Analys av förändring och kontinuitet. Vad var det sammma före och efter revolutionen och vad hade förändrats?
 • Hi  7-9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om kontinuitet och förändring.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kontinuitet och förändring.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kontinuitet och förändring.
Historiska begrepp
 • Hi  7-9
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.