👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Funktioner och algebra år 9

Skapad 2021-10-06 14:53 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
Kapitel 2: Funktioner och algebra

Innehåll

Tidsperiod: Vecka 41- 46

 

Veckoplanering

Kapitel 2 - Funktioner och algebra

             Vecka                                                 Avsnitt                               Klar till och med s.

 


              41
 • Introduktion

 • Funktioner

 • Linjära funktioner

     

        s. 44-45 (Blå 56-57)

s. 46-48 (Blå 58-59)


              42


 • Rita grafer i koordinatsystem

 • Räta linjens ekvation

 • Gör uppgift med Desmos

 
             s. 49 (Blå 60)

              s. 50-51 (Blå 61)

                  


              43


 • Talföljder och mönster

 • Räkna klart grön

 • Påbörja röd om tid finns


               s. 52-53  (Blå ---)

               Arbetsblad från åk 8  


               


              44
 • Lov


 

        

              45
 • Diagnos

 • Blå/Grön/Röd del

 • Röd: 

  • multiplicera in i parenteser

  • kvadreringsregler

  • konjugatregeln

  • samma formel på olika sätt (s. 67) 

                 Blå- 56-61

                 Röd- 62-67


             46 • Repetition

 • Prov - onsdag

 • Påbörja nästa avsnitt (kap 3) 

Innehåll:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 Grön kurs:

 • Beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionell, geometriska mönster och talföljder
 • Använda räta linjens ekvation
 • Beskriva matematiska begrepp: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

 

 Röd kurs:

 • Multiplicera parenteser
 • Kvadreringsregler
 • Konjugatregeln
 • Använda kvadreringsregler i Pythagoras sats
 • Uttrycka formler på olika sätt

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att bli bedömd på:

 • ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt

 • din förmåga att föra diskussioner framåt

 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i inlämningsuppgifter samt på skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9