👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska tisdagar - oktober

Skapad 2021-10-06 14:51 i Blåsippan Haninge FSK/GR
Förskola
Månadens färg: Gul och orange Månadens grönsak paprika På tisdagar är vi inne i våra hemvistrum, där kommer vi ha fokus på matematiska utforskande ihop med lek. Vi förbereder olika aktiviteter i olika stationer där barnen kan göra olika val. Vi pedagoger undersöker tillsammans med barnen och uppmuntrar de att lösa olika problem, samt sätter ord på vad de gör. Frågorna vi ställer oss är: Vad verkar meningsfullt och intressant för barnen? Vad är matematik för små barn?

Innehåll

Vi startar upp med fruktsamlingen där vi berättar med matematiska begrepp och vi presenterar dagens aktiviteter.

Vi kommer duka fram en ritastation med papper båda på golvet och på bordet och duka fram gul och orange kritor tillsammans med paprika i olika former.

Vi dukar fram byggstationen med olika storlek material vad finns där ex. klossar, magneter med olika geometriska

former av material, där barnen kan bygga med deras fantasi.

Den här tiden kommer vi lägga på OH apparaten i torra rummet och blöt rummet med olika former av djur för barnen.

I bassängen barnen få undersöka och utforska med gul pasta med olika typer av material.

Vi kommer bjuda vattenlek tvättrummet med olika typer av hinkar, bunkar och mått med olika volym. samtidigt blandar vi med gul färg och där barnen undersöker tillsammans med oss.

Vi lyssnar och tittar vad barnen gör och vad intressera och hur undersöker och utforskar med matematiska begrepp under aktiviteterna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18