👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur och frukter

Skapad 2021-10-06 15:24 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundsärskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen Verklighetsuppfattning
Lära mer om frukter och djur

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig några egenskaper hos frukterna äpple, päron, banan, clementin, apelsin och vindruva.

Du kommer även att lära dig mer om olika djur i skogen, igelkott, ekorre, hare, räv, rådjur och älg. 

 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Om du kan urskilja och reagera på några egenskaper hos frukter och djur 

Hur:

Om du visar intresse, deltar eller medverkar och bidrar.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att känna, smaka och lukta, använda flera sinnen för att undersöka de olika frukterna.

Göra äppelmos, pressa päron till jos, torka banan och vindruvor. 

Undersöka frukterna, jämföra dem, skillnader och likheter. 

Fakta om djuren. Bostad, mat, ungar, utseende och olika spår. 

Vi använder bilder, foto, tecken och ordbilder så undervisningen blir inkluderande.

Vi sjunger och leker lekar om frukter och djur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9
 • Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9