👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal kap 2 åk 7 ht-21

Skapad 2021-10-06 17:33 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att födela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som ristades in i pinnar eller benbitar. Olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. Idag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, klockslag, gatunummer, bussnummer, priser och telefonnummer.

Innehåll

Planeringen är ett levande dokument och kan förändras över tid. Veckoplaneringen fylls på allt eftersom. Det är viktigt att du följer den och tar igen det du har missat om du har varit frånvarande.

 

Boken vi kommer använda heter Prio 7 kap 2. Vi använder också filmer från studi, begreppa och sli. 

 

Begrepp som du kommer stöta på under kapitlet

Siffra, tal, positionssystem, hela tal, decimal, Addition (term & summa), Subtraktion (term & differens), Multiplikation (faktor, produkt), Division (täljare, nämnare & kvot), prioriteringsregler, udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal, faktorträd, avrundning, närmevärde och överslagsräkning. 

Begreppslista finns på sidan 76 i prio 7.


Vecka 38 och 39

2.1 Siffror & tal

Filmen Historien om 1

2.2 Räkna med 10, 100 & 1000

Genomgång av provet kap 1. Feedback på gruppnivå.


Vecka 40

2.3 Addition & Subtraktion

Studi - De fyra räknesätten

2.4 Multiplikation & Division

Genomgång av multiplikation

Genomgång av division


Vecka 41

2.5 Multiplikation & Division med tal mellan 0 och 1 

Repetera alla avsnitt ovan

 

Vecka 42 

Repetition av kapitel 2.1-2.4

Prov onsdag v.42

 

Vecka 43

Feedback från provet v.42

Kapitel 2.5-2.6

 

Vecka 44 HÖSTLOV


Vecka 45

Kapitel 2.7

 

Studi - prioriteringsregler


Vecka 46

2.7 Primtal & delbarhet

Nompuppdrag: 2.7 Primtal och Delbarhet

2.8 Avrundning

Nompuppdrag: 2.8 Avrundning

Studi - Avrundning & Överslagsräkning


Vecka 47

2.9 Överslagsräkning

Nompuppdrag: 2.9 Översalagsräkning

 

Mer film och övning på matteboken.se

 

Kort film om varför man ska lära sig matematik

Matriser

Ma
Matris åk 7 2020-2021

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
Avrundning
Behöver hjälp med att avrunda.
Avrundar oftast på lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt och korrekt sätt.

Begreppsanvändning

Lägre nivå
Högre nivå
Använda matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp.
Använder grundläggande matematiska begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Beskriva matematiska begrepp
Behöver hjälp med att beskriva innebörder.
Förklarar enstaka begrepp med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Förklarar grundläggande begrepp.
Förklarar betydelsen av begrepp.

Metoder- val och användning

Lägre nivå
Högre nivå
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Lägre nivå
Högre nivå
Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Behöver hjälp med att använda matematiska uttrycksformer.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt allt mer precist med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Använder med säkerhet och effektivitet olika matematiska uttrycksformer som symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner. Kan med matematiska uttrycksformer beskriva olika begrepp. Anpassar den matematiska språkanvändningen i sammanhanget.

Föra och följa matematiska resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
Saklighet,logik och samband, tankegångarnas komplexitet
Behöver hjälp i samtal kring matematik och i bemötandet av andras tankegångar.
Funderar kring matematiska företeelser och tar del av andras tankegångar, ställer och besvarar frågor under samtal och diskussioner.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt, och som fördjupar och breddar dess innehåll.